Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 1. schůze rady města

konané dne 13.11.2006

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________1. schůze rady města konané dne 13.11. 2006_____________________

 

Rada města  Přelouče :

 

      I.          BERE NA VĚDOMÍ : 1/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Mělice ze dne

                                                                  19.10. 2006.

                                                          1/  2 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 17.10.

                                                                  2006.

                                                          1/  3 Řešení veřejné zeleně včetně městského mobiliáře.

                                                          1/  4 Žádost 9 vlastníků stavebních parcel v ul. Luční v Přelouči

                                                                  o vybudování místní komunikace a veřejného osvětlení.

 

II.                    SCHVALUJE : 1/  5 Jednací řád rady města ze dne 13.1. 2003.

                                               1/  6 Uzavření nájemní smlouvy na byt pro správce v objektu Občanské

                                                        záložny č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči s pí.B.B., bytem Tůmy Přeloučského, Přelouč na dobu

                                                        určitou  3 roky.

                                               1/  7 Ceník č. 1/2006 za stání silničních motorových vozidel na místních

                                                       komunikacích.

                                               1/  8 Vyřazení movitého majetku Multicar M 25S, RZ PUA 34-68, rok

                                                        pořízení 1988, poř. cena 124 820,- Kč, odhadní cena dle znalce z

                                                        října 2006 13 400,- Kč sešrotováním, resp. použitím na náhradní dí-

                                                        ly.

                                               1/  9 Umístění internetového vysílače na stožáru bezdrátového příjmu

                                                        rozhlasu města v místní části Tupesy za podmínky uzavření nájem-

                                                        ní smlouvy s firmou JALI, Velké Svatoňovice 41.

                                                1/10 Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč z fondu rady města na čin-

                                                        nost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci na rok 2007.

 

   III.          SOUHLASÍ : 1/11 S postupem sjednocení městského mobiliáře dle předloženého návrhu.

                                           1/12 Se zapůjčením 6 ks výstavních panelů z majetku městského muzea

                                                   občanskému sdružení Chrpa se sídlem Valy  108 za podmínky uzavře-

                                                   ní smlouvy o výpůjčce.

                                           1/13 Se zveřejňováním informací obvodního oddělení Policie ČR Přelouč

                                                   na internetových stránkách města Přelouče.

 

   IV.          VYDÁVÁ : 1/14 Nařízení obce č. 4/2006, kterým se vymezují oblasti města Přelouč, ve

                                                kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání

                                                motorového vozidla jen za sjednanou cenu.

                                       1/15 Nařízení obce č. 5/2006, kterým se mění obecně závazná vyhláška č.

                                               5/1999 o stanovení maximálních cen za nařízený odtah a hlídání odta-

                                               žených vozidel na k.ú. města Přelouč  a místních částech.     

  

    V.         POVĚŘUJE : 1/16 Mgr. Zuzanu Jánskou a Mgr. Věru Jelínkovou   k přijímání prohlášení

                                                  o uzavření manželství .

 

   VI.        STANOVÍ : 1/17 Že místostarosta ing. Ivan Moravec, Mgr. Zuzana Jánská a Mgr. Věra

                                               Jelínková mohou při prohlášeních o uzavření manželství užívat závěsný

                                               odznak.

 

 

 

 VII.         DOPORUČUJE : 1/18 Zastupitelstvu města Přelouče svěřit místostarostovi ing. Ivanu

                                                         Moravcovi plnění úkolů na úseku kultury, sportu, školství, zdra-

                                                         votnictví a sociálních služeb.

 

VIII.          ZŘIZUJE : 1/19 Komise rady města :

-          školskou a kulturní

-          sportovní

-          bezpečnostní a dopravní

-          SPOZ

-          pro rozvoj města

-          sociálně zdravotní.

 

  IX.          RUŠÍ :  1/20 Část usnesení č.100/8 ze dne 2.10. 2006 o prodeji vyřazeného movitého

                                    majetku Multicar M 25S, SPZ PUA 34-68 za cenu minimálně dle znaleckého

                                    posudku.

 

  X.           ŽÁDÁ : 1/21 Statutární město Pardubice, jakožto obec s rozšířenou působností, o uzavření

                                         změny č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 8/2003/VPS na úseku památkové s tím,

                                         že navrhuje změnu trvání smlouvy na dobu určitou do 31.12. 2010.

                                1/22 Statutární město Pardubice, jakožto obec s rozšířenou působností, o uzavření

                                        změny č.1 veřejnoprávní smlouvy č. 9/2003/VPS na úseku sociálně-právní

                                        ochrany dětí s tím, že navrhuje změnu trvání smlouvy na dobu určitou do

                                         31.12. 2010.

 

 XI.          UKLÁDÁ : 1/23 Tajemníkovi MěÚ předložit v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2007    

                                               potřebu  finančních prostředků pro zajištění předloženého řešení veřej-

                                               né zeleně včetně městského mobiliáře.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Irena  B u r e š o v á                                                                     ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka města                                                                              místostarosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 27. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi