Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Místní poplatek za odpad na rok 2019 a místní poplatek za psa na rok 2019

Typ: Zprávy a aktuality
Od 1.ledna 2019 do 30.června 2019 se hradí místní poplatek za odpad na rok 2019 a místní poplatek za psa na rok 2019

Místní poplatek za odpad za každou osobu s trvalým pobytem na území města a místních částí    492,-Kč

Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba     492,-Kč

 

  • nutná ohlašovací povinnost k evidenci – pokud nebude splněna ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti, správce daně může uložit pokutu do výše 500 000,00 Kč (§ 247a zákona 280/2009 Sb. – daňový řád)

 

Místní poplatek za odpad pro cizince s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů            492,-Kč

  • nutná ohlašovací povinnost k evidenci

 

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby přidělený variabilní symbol – zjištění na Městském úřadě v Přelouči (oddělení pohledávek a přestupků, pokladna)

 

Místní poplatek za psa na rok 2019
  • doba splatnosti od 1.ledna 2019 do 30.června 2019
  • u nově přihlášených psů v roce 2019- doba splatnosti do 30dnů od data poplatkové povinnosti
  • sazba poplatku:

a) za prvního psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem

 - v rodinném domě v obvodu města v k. ú. Přelouč                      360,- Kč             

- v bytovém domě v obvodu města a v ostatních stavebních objektech včetně budovy Města Přelouče, Československé armády 1665     1 200,- Kč

- v místních částech města                                                         120,- Kč

b) za druhého a dalšího psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem

- v rodinném domě v obvodu města v k. ú. Přelouč                       540,- Kč

- v bytovém domě v obvodu města a ostatních stavebních objektech včetně budovy Města Přelouče, Československé armády 1665    1 500,- Kč                                                  

- v místních částech města                                                         360,- Kč

Sazba poplatku ze psů u poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí ročně:

a) za prvního psa                                120,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa    300,- Kč 

        


Vytvořeno: 2. 1. 2019
Poslední aktualizace: 2. 1. 2019 08:16
Autor: