Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Místní poplatek za odpad a místní poplatek za psa na rok 2020

Typ: Zprávy a aktuality
Místní poplatek za odpad a místní poplatek za psa na rok 2020 1Od 1.ledna 2020 do 30.června 2020 se hradí místní poplatek za odpad na rok 2020 a místní poplatek za psa na rok 2020!

UPOZORNĚNÍ

Od 1.ledna 2020 do 30.června 2020 se hradí místní poplatek za odpad na rok 2020 a místní poplatek za psa na rok 2020!

- Místní poplatek za odpad za každou přihlášenou osobu v obci a místních částech       600,-Kč

- Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba                        600,- Kč

 

  • nutná ohlašovací povinnost k evidenci – pokud nebude splněna ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti, správce daně může uložit pokutu do výše 500 000,00 Kč (§ 247a zákona 280/2009 Sb. – daňový řád)

 

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby přidělený variabilní symbol – zjištění na Městském úřadě v Přelouči (oddělení pohledávek a přestupků, pokladna),  číslo účtu: 19- 1425561/0100 KB, a.s.

 

Místní poplatek za psa na rok 2020

  • doba splatnosti od 1.ledna 2020 do 30.června 2020
  • u nově přihlášených psů v roce 2020- doba splatnosti do 30dnů od data poplatkové povinnosti
  • povinnost přihlásit a platit za psa starších 3 měsíců
  • sazba poplatku:

a) za prvního psa držitele přihlášeného v obci

- v rodinném domě v části města Přelouč                              360,- Kč             

- v ostatních případech v části města Přelouč     1 200,- Kč

- v částech města  Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly                                                                        120,- Kč

b) za druhého a dalšího psa držitele přihlášeného v obci

- v rodinném domě v části města Přelouč                             540,- Kč

 - v ostatních případech v části města Přelouč    1 500,- Kč                                                  

- v částech města  Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly                                                                          360,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

- za prvního psa          120,- Kč                  

-  za druhého a každého dalšího psa        300,- Kč

 

POZOR:  Od 1.1.2020 jsou nově, mimo stávajícího osvobození, osvobozeny osoby, které jsou závislé na jiné fyzické osobě a osoby s průkazem ZTP.

 

Platí úleva pro držitele psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu - sazba za prvního psa 120,- Kč, za druhého a dalšího psa 300,- Kč.

 

Vzhledem k povinnosti čipování psů od 1.1.2020 jsou poplatníci povinni nahlásit na Městském úřadě v Přelouči evidenční číslo a typ elektronického čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen, a datum čipování či tetování psa, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa elektronickým čipem nebo tetováním.

 

Další informace:

Obecně závazná vyhláška Města Přelouč č. 8/2019 o místním poplatku za  svoz komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška Města Přelouč  č. 7/2019 o místním poplatku za psa


Vytvořeno: 18. 12. 2019
Poslední aktualizace: 2. 1. 2020 11:13
Autor: