Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro občany

 

Pro všechny zájemce o informace k řešení životních situací jsou k dispozici ve stejnoměnné podsložce. K težkým životním situacím, pro radu a případnou pomoc naleznete pár důležitých odkazů - Ostatní odkazy - pomoc a poradenství. A přímo v Přelouči doporučujeme Kde najít pomoc v Přelouči.

Potřebujete zajistit potřebnou péči pro blízkou osobu, najít bydlení nebo pomoc při řešení dalších sociálních situacích. Informace najdete v odkazu Odboru sociálním a v odkazu na Pečovatelskou službu Přelouč.

Kde hledat svého lékaře zase v odkazu - Zdravotnictví.

Otevírací doba sběrného dvora a informace ke třídění odpadu jsou k dispozici v Provozní doba Sběrného dvora SOP a v sekci Odbor životního prostředí - dokumenty.

Výhody cestování s čipovou kartou v MHD Přelouč

 

Čipová karta Vám nabízí dvě funkce - elektronickou peněženku a časový kupón

1) Elektronická peněženka

Je to cestujícím určená a složená částka peněz, kterou je možné nabít (uložit) do každé čipové karty. Minimální částka pro dobíjení elektronické peněženky čipové karty v autobusech je 50,- Kč.

Pomocí elektronické peněženky cestující platí jednotlivé jízdné nebo dovozné za zavazadla. Při platbě jízdného z elektronické peněženky je cena jízdenky o 5% nižší než při úhradě v hotovosti.

2) Časový kupón

Při každém dobíjení časového kupónu lze zvolit jeho platnost od libovolného data (tzv. plovoucí období). Platnost kupónu pro všechny druhy karet lze tedy dobít například od 10. října - tzn. platí přesně od 10. října od  0:00 hod. do 9. listopadu do 24:00 hod. 

Platnost kupónu je stanovena obdobím, nevyčerpaný kupón se neproplácí a ani se nepřevádí.

 

Hlavní výhody

  • při platbě jednotlivého jízdného z elektronické peněženky je cena jízdenky o 5% nižší než při úhradě v hotovosti
  • časové kupóny jsou výhodnější než platba v hotovosti nebo platba elektronickou peněženkou
  • při ztrátě karty možnost vyplacení zůstatku uloženého v elektronické peněžence
  • možnost vydání časového kupónu na tzv. plovoucí období (např. od 15.4. do 14.5.)
  • rodičovská kontrola + omezení manipulace s hotovostí u dětí
  • možnost odbavení čipovou kartou i u jiných dopravců, tzv. clearing (informace o dopravcích zapojených do clearingu Vám poskytnou v informační kanceláři)

 

Odbavení čipovou kartou

Při nástupu do autobusu je cestující povinen před přiložením čipové karty nahlásit řidiči druh požadovaného odbavení, buď elektronickou peněženkou nebo časovým kupónem, a cílovou stanici – na vyzvání řidiče přiloží čipovou kartu do blízkosti čtečky, tj. asi 5 až 8 cm od barevně vyznačené části strojku. Čtecí zařízení potvrdí platnost operace vytisknutím jízdenky, kterou si cestující sám odebere. Kartu není nutné vyndávat z ochranného pouzdra!

Každý cestující obdrží při odbavení jízdenku, kterou je povinen mít po celou dobu přepravy u sebe 
a v případě kontroly předložit i čipovou kartu.

 

Typy čipových karet:

 

Ž – Žákovská karta (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena žákům a studentům navštěvujícím pravidelně v denním studiu školské zařízení ve věku do 15-ti let. Po dovršení 15-ti let je držitel žákovské čipové karty povinen zažádat  v informačním centru o změnu stávajícího typu karty na typ studentský.

S – Studentská karta (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena pro žáky 
a studenty ve věku 15 – 26 let. Po ukončení školního studia na střední nebo vysoké škole nebo po dovršení 26-ti let je držitel studentské čipové karty povinen zažádat v informačním centru 
o změnu stávajícího typu karty na typ občanský.

O – Občanská karta (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena pro dospělé nestudující osoby.

D – Karta pro seniory (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena starobním nebo plně invalidním důchodcům od stanoveného věku (informace v ceníku). 

 

Jak a kde získáte čipovou kartu?

Prodej karet probíhá v prostorách Informačního centra Přelouč – Hotel Bujnoch, Pardubická 1422, Přelouč, pondělí – neděle 8:00hod. – 20:00hod.

Pro aktivaci čipové karty je nezbytné doložení dokladů, přesné specifikování požadavků na žádance, podepsané „Zásady“, 1 průkazová fotografie, částka za výrobu karty a v případě zájmu využívání časového kupónu i částku za první období. Další nabíjení el.peněženky nebo časového kupónu je možné v autobusech u řidičů. Po předání požadovaných údajů bude karta cestujícímu vystavena do 7 kalendářních dnů.

Žádanka o vystavení čipové karty a „zásady“ jsou k dispozici přímo v informačním centru nebo na webových stránkách města Přelouče (www.mestoprelouc.cz).

 

Co DÁLE potřebujete k vystavení karty?

Ž - žákovská - do 15-ti let předložit rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce, žákovský průkaz

S - studentská - potvrzení školy o studiu, občanský průkaz a žákovský průkaz

O - občanská - občanský průkaz žadatele (u cizinců pas)

D - pro seniory - občanský průkaz žadatele a potvrzení o starobním nebo plném invalidním důchodu nebo potvrzení z České pošty, s.p. o pobírání důchodu nebo doklad o přijetí starobní důch. částky

 

Cena čipové karty a ostatních služeb

 

Vydání karty (cena vč. pouzdra)

169,- Kč

Zablokování karty

0,- Kč

Odblokování karty

30,- Kč

Změna typu karty (z technického důvodu je možná pouze jedna změna)

30,- Kč

Pouzdro na čipovou kartu

10,- Kč

Vrácení finančních prostředků uložených v elektronické peněžence v hotovosti

50,- Kč

Vrácení finančních prostředků uložených v elektronické peněžence bezhotovostním převodem na účet

100,- Kč

Poskytnutí informace o zpracovávání osobních údajů držitele karty

50,- Kč

 

   Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

AKČNÍ CENA ZA VÝROBU ČIPOVÉ KARTY 99,- Kč.

Akční cena platí do 30. dubna 2010.