Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro občany

 

Pro všechny zájemce o informace k řešení životních situací jsou k dispozici ve stejnoměnné podsložce. K težkým životním situacím, pro radu a případnou pomoc naleznete pár důležitých odkazů - Ostatní odkazy - pomoc a poradenství. A přímo v Přelouči doporučujeme Kde najít pomoc v Přelouči.

Potřebujete zajistit potřebnou péči pro blízkou osobu, najít bydlení nebo pomoc při řešení dalších sociálních situacích. Informace najdete v odkazu Odboru sociálním a v odkazu na Pečovatelskou službu Přelouč.

Kde hledat svého lékaře zase v odkazu - Zdravotnictví.

Otevírací doba sběrného dvora a informace ke třídění odpadu jsou k dispozici v Provozní doba Sběrného dvora SOP a v sekci Odbor životního prostředí - dokumenty.

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2013

 

Podle článku 7 odst. 1 nařízení EP a Rady č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení“)

 

Město Přelouč

 

  1. v návaznosti na čl. 3 odst. 1 nařízení a § 3 odst. 1 a 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, zajišťuje veřejné služby městskou autobusovou dopravou autobusy městské hromadné dopravy, které mají charakter městské dopravy,

 

  1. v návaznosti na čl. 3 odst. 2 nařízení kompenzuje ztrátu vzniklou dopravci na základě poskytování veřejných služeb na zajištění dopravní obslužnosti provozováním autobusových linek v zájmových oblastech města.

 

ad a)

 

Veřejné služby pro město Přelouč zajišťoval v období roku 2013 dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s. (dříve Veolia Transport Východní Čechy a.s.) v oblasti veřejné linkové osobní dopravy – autobusové, a to na základě níže uvedené smlouvy o závazku veřejné služby.

 

  • Smlouva o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě na zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Přelouče ze dne 6.11.2009 vč. dodatku č. 1 ze dne 4.5.2010, dodatku č. 2 ze dne 28.12.2010 a dodatku č. 3 ze dne 31.1.2012 a dodatku č. 4 ze dne 8.1.2013.

 

Dopravci bylo v roce 2013 vyplaceno v rámci vyrovnání za veřejné služby úhrnem 2 010 105,77 Kč na autobusovou dopravu. V rámci veřejných služeb v přepravě cestujících bylo provedeno celkem 73 171 linkových km. Průměrná kompenzační platba na 1 objednaný km v roce 2013 činila 27,47 Kč.

    

ad b)

 

Úhrada probíhala na základě vyčíslení ztrát, vzniklých dopravci plněním smlouvy o závazku veřejné služby.

 

 

V Přelouči dne 21.01.2014                                               Lubomír Novotný

                                                                                     vedoucí odboru