Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro občany

 

Pro všechny zájemce o informace k řešení životních situací jsou k dispozici ve stejnoměnné podsložce. K težkým životním situacím, pro radu a případnou pomoc naleznete pár důležitých odkazů - Ostatní odkazy - pomoc a poradenství. A přímo v Přelouči doporučujeme Kde najít pomoc v Přelouči.

Potřebujete zajistit potřebnou péči pro blízkou osobu, najít bydlení nebo pomoc při řešení dalších sociálních situacích. Informace najdete v odkazu Odboru sociálním a v odkazu na Pečovatelskou službu Přelouč.

Kde hledat svého lékaře zase v odkazu - Zdravotnictví.

Otevírací doba sběrného dvora a informace ke třídění odpadu jsou k dispozici v Provozní doba Sběrného dvora SOP a v sekci Odbor životního prostředí - dokumenty.

Sběrný dvůr, sběrny a výkupny druhotných surovin, místa zpětného odběru elektrozařízení a oddělený sběr textilu.

recycle

Jak správně třídit odpad a kam s ním?

Do žlutého kontejneru…

můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, obalový polystyrén (nikoliv stavební!). V případě našeho města sem patří i tetrapak. Odpad ze žlutých kontejnerů je odvážen na třídící linku, kde dojde k oddělení obou komodit.
Prosím nevhazujte odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (např. od motorových olejů, chemikálií, barev apod.) Vyváží se 2x týdně (pondělí a čtvrtek odpoledne nebo pátek); v 19. až 41. týdnu v Přelouči, Klenovce, Lohenicích a Štěpánově 3x týdně (pondělí, středa, čtvrtek odpoledne nebo pátek); stanoviště u Tesca se vyváží 3x týdně, v 19. až 41. týdnu 5x týdně.

Do modrého kontejneru…

můžete odhodit papírové obaly, noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón apod. Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Vyváží se 2x týdně (v liché týdny v úterý a pátek; v sudé týdny pondělí odpoledne a pátek. Stanoviště u Tesca 3x týdně.

Do zeleného nebo bílého zvonu…

můžete odhodit lahve od nápojů, skleněné nádoby, zavařovací sklenice, skleněné střepy – tabulové sklo. V našem městě se třídí zvlášť barevné a zvlášť čiré sklo, proto barevné sklo vhoďte do zeleného zvonu a čiré sklo do bílého zvonu. Prosím nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Demižóny, sklenice a sklo větších rozměrů neodkládejte na zem, ale předejte ve sběrném dvoře.

Do červeného kontejneru…

můžete vhodit malá elektrozařízení, např. klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony apod., ale i drobné kuchyňské elektrozařízení. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Je zde rovněž otvor pro vhození použitých baterií. Červené kontejnery jsou umístěny na stanovištích u Tesca, u hotelu Fontána, v ulici Obránců míru, Edvarda Beneše, Jiráskova, Pražská, Foersterova, Studentská, Pardubická, Jana Dítěte, Hálkova, Riegrova a Palackého.

Do bílého kontejneru…

můžete vhodit použité nepotřebné oblečení, ložní prádlo, bytové textilie, ručníky, ubrusy, párovou obuv, kabelky, tašky, textilní hračky, apod. Do kontejnerů však nepatří koberce, matrace, netextilní materiály, molitan, impregnované textilie, mokré a silně znečištěné textilie. Textil je vhodné vhazovat v igelitových taškách, aby nedošlo k jeho navlhnutí a znehodnocení. Bílé kontejnery na textil jsou umístěny na stanovištích u Tesca, v ulici Obránců míru, u hotelu Fontána, proti Penny Marketu, na stanovišti u obchodu v Jiráskově ulici, v ulici Veverkově u čp. 1520, v ulici Studentské u trafostanice, v ulici Edvarda Beneše a na stanovišti nám. 17. listopadu (u věžáku).

 

Do šedého zvonu…

Můžete vhodit kovové obaly, tj. nápojové plechovky, prázdné konzervy od potravin, prázdné zvířecí konzervy, kovové uzávěry a hliníková víčka od nápojů, jogurtů atd. Do nádoby však nepatří kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd. Šedé kontejnery na kovy jsou umístěny na stanovištích u Tesca, u hotelu Fontána, Jiráskova u COOP, ČSA u úřadu, Studentská u trafostanice, Smetanova u čp. 1036, Pražská u Amipy, Edvarda Beneše, Hálkova a místní části. 

Do černé 240 l popelnice pro sběr jedlého oleje a tuku…

můžete vhodit jedlý olej a tuk v pevně uzavřených plastových lahvích. Označené nádoby jsou rozmístěny na těchto stanovištích tříděného odpadu: v ulici Jiráskově u bývalého COOPu, v ulici Pražské u AMIPY, v ulici Pardubické u bývalého hotelu Fontána, v ulici Edvarda Beneše na Hodinářce, v ulici Studentské u trafostanice, v ulici Obránců míru u ŠEPA vedle bílého kontejneru na textil, v ulici Palackého u mostku, v ulici Pardubické u čp. 91, v ulici Jana Dítěte a v ulici Hálkově.

Do hnědé popelnice…

o kterou mohou na Technických službách města Přelouče, Choceňská 1771, zdarma požádat poplatníci - majitelé rodinných domů se zahrádkou, patří bioodpad z domácností a zahrádek (např., uvadlé květiny, části rostlin, tráva, listí, zbytky z ovoce zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, popel ze spalování dřeva, dřevní štěpky, apod.). Na víko hnědé popelnice lze v den svozu umístit uzavřenou PET lahev s použitým jedlým olejem; lze ji umístit i na víko černé popelnice, tedy na víko popelnice na směsný odpad. V případě poškození nádoby během vyprazdňování, je možné tuto nádobu vyměnit (poškozenou vrátit na TS). Nádoba musí být označena bílou nálepkou s nápisem BIOODPAD, kterou obdržíte spolu s nádobou. V případě její krádeže, je třeba tuto skutečnost nahlásit na Policii ČR; po předložení vyrozumění o provedeném šetření Policií ČR (kopii vyrozumění nutno odevzdat) je možné požádat o nádobu jinou. Při změně vlastníka nemovitosti nebo odstěhování, v případě, že nádoba zůstává u nového vlastníka, je nutné tuto změnu nahlásit na Odbor životního prostředí MěÚ Přelouč nebo nádobu vrátit do Technických služeb města Přelouče. Svoz hnědých popelnic probíhá podle kalendáře svozů, a to ve středu nebo ve čtvrtek v závislosti na lokalitě.

Do žluté popelnice…

o kterou mohou na Technických službách města Přelouče, Choceňská 1771, zdarma požádat poplatníci - majitelé rodinných domů, patří PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, obalový polystyrén (nikoliv stavební). V případě našeho města sem patří i tetrapak a nápojové plechovky. Odpad ze žlutých kontejnerů je odvážen na třídící linku, kde dojde k oddělení komodit. V případě poškození nádoby během vyprazdňování, je možné tuto nádobu vyměnit (poškozenou vrátit na TS). V případě její krádeže, je třeba tuto skutečnost nahlásit na Policii ČR; po předložení vyrozumění o provedeném šetření Policií ČR (kopii vyrozumění nutno odevzdat) je možné požádat o nádobu jinou. Při změně vlastníka nemovitosti nebo odstěhování, v případě, že nádoba zůstává u nového vlastníka, je nutné tuto změnu nahlásit na Odbor životního prostředí MěÚ Přelouč nebo nádobu vrátit do Technických služeb města Přelouče.

Do modré popelnice…

o kterou mohou na Technických službách města Přelouče, Choceňská 1771, zdarma požádat poplatníci - majitelé rodinných domů, patří papírové obaly, noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón apod. Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. V případě poškození nádoby během vyprazdňování, je možné tuto nádobu vyměnit (poškozenou vrátit na TS). V případě její krádeže, je třeba tuto skutečnost nahlásit na Policii ČR; po předložení vyrozumění o provedeném šetření Policií ČR (kopii vyrozumění nutno odevzdat) je možné požádat o nádobu jinou. Při změně vlastníka nemovitosti nebo odstěhování, v případě, že nádoba zůstává u nového vlastníka, je nutné tuto změnu nahlásit na Odbor životního prostředí MěÚ Přelouč nebo nádobu vrátit do Technických služeb města Přelouče.

Na sběrný dvůr…

Poplatníci místního poplatku za odpad v Přelouči bezplatně na základě prokázání trvalého pobytu (po předložení občanského průkazu) zde mohou odložit velkoobjemový odpad (koberce, linolea, nábytek, apod.), nebezpečný odpad (barvy, obaly od barev, oleje, baterie, léky, apod.). Pneumatiky NE! Dále je zde možné odložit i využitelné složky odpadů – textil, papír, plasty, sklo, tetrapak, bioodpad, jedlý olej a kovy (využívejte co nejvíce kontejnery a popelnice na tříděný odpad). Za poplatek 75 Kč/100 kg (v roce 2021) zde občané mohou odložit i stavební suť pocházející z rekonstrukcí bytů a rodinných domů. Bližší informace občanům poskytneme na tel. 493 646 411 (SOP a.s.) nebo 466 094 232, 739 048 287 (MěÚ Přelouč).

Provozní doba sběrného dvora (Pardubická 1630):
pondělí:    13 – 17 hod.
středa:     10 – 15 hod.
pátek:      13 – 17 hod.
sobota:    08 – 12 hod.

 

Na místo zpětného odběru použitého elektrozařízení…

Ve sběrném dvoře je zřízeno i místo zpětného odběru použitého elektrozařízení (např. lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby, bojlery, ventilátory, vysavače, šicí a pletací stroje, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, fény, holicí strojky, hodiny, počítače, monitory, kalkulačky, telefony, faxy, záznamníky, mobilní telefony, rádia, televize, videa, zářivky, osvětlovací zařízení, vrtačky, pily, brusky, sekačky, apod.). Drobné elektro a baterie, dále použité kompaktní a lineární trubicové zářivky (do délky 40 cm), výbojky a LED světelné zdroje lze odložit do e-boxu nebo malé sběrné nádoby v budově městského úřadu, a to ve 4. patře na chodbě u kanceláře odboru životního prostředí. Místem zpětného odběru jsou i červené stacionární kontejnery a mobilní svozy v místních částech.

Na místo sběru použitých cartridgí a tonerů…

Naše město se zapojilo do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro předání k recyklaci je umístěn v budově městského úřadu, a to ve čtvrtém poschodí před kanceláří Odboru životního prostředí.  Do sběrného boxu se tyto použité tonery a cartridge vkládají buď ve vzduchovém obalu, v igelitovém sáčku nebo jinak zabalené, aby nedošlo k jejich poškození.  Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery do sběrného boxu. Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu; odevzdání zde je zdarma a použité cartridge a tonery budou dále využity.

Do sběren a výkupen…

Lze odevzdat papír a kovy. Pozor od fyzických osob nelze vykupovat odpad mající charakter uměleckého díla, pietního nebo bohoslužebného předmětu, průmyslového strojního zařízení, obecně prospěšného zařízení nebo jejich částí (např. zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení), dále části elektrického a elektronického zařízení, baterií a akumulátorů.

Provozní doba sběrny a výkupny druhotných surovin působící na území města Přelouče:
Jaromír Dobruský -  Lhota pod Přeloučí 9 (tel. 605 291 818)
pondělí až pátek:    08 – 16
sobota:                  08 – 12

SK-EKO Pardubice s.r.o. – areál CEREA, Hradecká 324, za tratí (tel. 731 631 278)

pondělí až pátek:    08 – 16
sobota:                  08 – 11

Na místo zpětného odběru pneumatik…

Odevzdávejte použité pneumatiky. Z důvodu zavedení zpětného odběru pneumatik není možné pneumatiky odevzdat ve sběrném dvoře.

Aktuální seznam míst zpětného odběru pneumatik naleznete na stránkách kolektivního systému ELTMA https://www.eltma.cz/sberna-mista a na stránkách MŽP http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu. V Přelouči jsou k dnešnímu dni registrovaná tato místa zpětného odběru:
PROFI AUTO CZ, Pardubická 1517,
Novák Přelouč spol. s r.o., Chrudimská 1575  
AVIA Motors s.r.o., Tovární 1553
Dola Moto Štěpánov 25, Přelouč
David Kubát, Sportovní 778, Přelouč
Radek Myslivec, Chrudimská 1574, Přelouč
Václav Nekvapil, Pardubická 1586, Přelouč

Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto doporučujeme pro aktuální situaci vždy navštívit výše zmíněné stránky.

Aktualizace duben 2021

 

svoz odpadu

Poznámka:

BIO v lednu až březnu: ve čtvrtek 14.1., 11.2. a 11.3. se týká Přelouče a místních částí Mělice, Lohenice, Štěpánov, Klenovka, Lhota a Škudly.

BIO v lednu až březnu: ve středu 27.1., 24.2. a 24.3. se týká místní části Tupesy.   

Směsný komunální odpad (SKO): celoročně 1 x 7 dní, a to v úterý nebo ve středu nebo ve čtvrtek v závislosti na lokalitě (jako dosud).

BIO od 7.4.do 2.12.: 1 x 7 dní, a to ve středu nebo ve čtvrtek v závislosti na lokalitě ve stejný den jako SKO; kromě Štěpánova a Klenovky, zde BIO ve středu.

 

Zodpovědným tříděním a odkládáním odpadu na určená místa dáme odpadům šanci pro jejich další využití!

Děkujeme občanům za spolupráci.