Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Návštěvné řády dětských a sportovních hřišť Přelouč

 

Dětské hřiště přelouč

Hledáte místo, kde by si děti pohrály a případně navázaly kontakt s jinými dětmi?

Veřejná dětská hřiště, která zde uvádíme, jsou většinou volně přístupná, oplocená a bezpečná. Mnoho z nich bylo vybudováno v nedávné době nebo došlo k jejich rekonstrukci a modernizaci.

N á v š t ě v n í   ř á d

Veřejné dětské hřiště Jana Dítěte

 

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo jiná osoba. Děti do 6 let věku mohou do prostoru hřiště vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby a používat zařízení, pokud je zabezpečený trvalý dozor odpovědné osoby. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

 

Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky:

 • pružinové kolébačky – pro děti do 6 let
 • pískoviště – pro děti do 6 let
 • houpačka vahadlová – pro děti od 3 do 10 let
 • sestava se skluzavkou – pro děti od 4 do 12 let
 • kolotoč – pro děti od 3 do 10 let
 • věž s tobogánem – pro děti od 6 do 14 let
 • čtyřhran – pro děti od 6 do 14 let

 

Na hřišti platí zákaz:

 • poškozování a znečišťování prostoru, zařízení a vybavení
 • vstupu se zvířaty
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký a při zjištění závady na zařízení
 • jízdy na kole

 

V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat. Pokud jsou herní prvky poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je jejich případné používání na vlastní nebezpečí uživatele.

 

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

 

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně Městské policii Přelouč na telefonní číslo 736 641 952, zajistíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

 

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

 

 

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 MĚSTSKÁ POLICIE 156

 

Provozovatel: Město Přelouč

Závady na herních prvcích nebo jejich poškození hlaste prosím na telefonní čísla: pevná linka 466 672 527, mobil 733 534 311 nebo osobně na Technické služby, Choceňská 1771.