Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro podnikatele

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

 

Upozornění na informační povinnost podnikatelů

(vykonávajících činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru) vůči finančnímu arbitrovi

 

Dne 01.07.2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Finanční arbitr ČR je specifickým státním orgánem určeným pro řešení vymezeného okruhu sporů mezi zákonem uvedenými osobami - jeho posláním je rychlé, bezplatné a efektivní vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou - více na www.finarbitr.cz.

Novou právní úpravou byla rozšířena působnost finančního arbitra i na oblast spotřebitelského úvěrování a mezi povinné osoby nyní patří i zprostředkovatelé při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.Tyto osoby (uvedené v § 3 cit. zákona jako "instituce") jsou podle § 19 cit. zákona povinny písemně finančnímu arbitrovi sdělit zákonem stanovené identifikační údaje (např. jméno, příjmení, místo podnikání aj.)  nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost. Osoby, na které se dosud zákon o finančním arbitrovi nevztahoval, musí ve smyslu přechodných ustanovení splnit informační povinnost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tj. nejpozději do 01.10.2011.

Na internetových stránkách www.finarbitr.cz - odkaz Formuláře - odkaz Informační povinnost instituce je k dispozici online formulář, který je třeba po vyplnění vytisknout, podepsat a do 5 dnů odeslat na adresu: Finanční arbitr ČR, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Případně lze údaje odeslat prostřednictvím datových schránek. Za nesplnění informační povinnosti může být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti.

Informační povinnost se vztahuje jednak na podnikatele vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění k vázané živnosti: "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru", ale zároveň i na podnikatele podnikající dosud na základě živnostenského oprávnění k volné živnosti: "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" v rámci oboru činnosti č. 47. "Zprostředkování obchodu a služeb" nebo v rámci oboru činnosti č. 70. "Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy". Všechny tyto podnikatelské subjekty jsou povinny splnit informační povinnost nejpozději do 01.10.2011. Finančnímu arbitrovi je třeba písemně oznamovat bez zbytečného odkladu i veškeré změny ve sdělených údajích.

Podrobnější informace, případně pomoc s vyplněním registračního formuláře Vám budou poskytnuty na Obecním živnostenském úřadě v Přelouči, Československé armády 1665, 2. patro, telefon: 466 094 241.