Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro podnikatele

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

 

Hazardní hry

Povolení k umístění herního prostoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, které uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má herní prostor nacházet. To neplatí pro bingo, technickou hru a živou hru provozované jako internetová hra.

Kde podat žádost o povolení k umístění herního prostoru

Městský úřad Přelouč, Odbor živnostenský, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, 2. poschodí, kancelář č. 2.16, 2.16/1

ID datové schránky: b4hbqav

Bližší informace telefonicky, e-mailem: Odbor živnostenský

Aktuální informace, metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení včetně uvedení povinných příloh žádosti, jsou dostupné ke stažení na webových stránkách Ministerstva financí ČR pod odkazy:

Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno ministerstvem základní povolení k provozování příslušné hazardní hry.

Umístění herního prostoru musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce č. 03/2017, o regulaci provozování hazardních her.

Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.

Správní poplatky

Přijetí žádosti o

- povolení k umístění herního prostoru 4 000 Kč

- změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 2 500 Kč

Bankovní spojení:

KB Přelouč, č. účtu 19-1425561/0100

variabilní symbol: správní poplatky 272830

Obecní úřad je dále orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her

- tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč

- turnaj malého rozsahu

Ohlášení se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry. Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

Formulář ohlášení hazardní hry ke stažení: Formulář

Ohlášení nepodléhá tombola s herní jistinou nižší než 100 000 Kč.

Právní úprava