Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro podnikatele

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

 

Podnikání v silniční dopravě

 Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/podnikani-v-doprave (samostatný web v novém okně)

Podnikatel v silniční dopravě musí být držitelem příslušné koncese, kterou uděluje obecní živnostenský úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30, max. 60 dní.

Pro provozování silniční dopravy malými vozidly nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.

Pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly, tj.

  • nákladními vozidly nebo jízdními soupravami přesahujícími 3,5 tuny největší povolené hmotnosti
  • osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

jsou stanoveny zvláštní podmínky: dobrá pověst, odborná způsobilost, finanční způsobilost a usazení.
 

  1. Dobrá pověst

Dobrou pověst splňuje osoba, která je bezúhonná pro účely živnostenského zákona a dopravní úřad nevydal rozhodnutí o tom, že dobrou pověst osoba ztratila (dokládá se osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, bylo-li žadateli vydáno).

 

  1. Odborná způsobilost

Podmínku odborné způsobilosti splní žadatel tím, že ustanoví odpovědného zástupce, který splňuje všechny zvláštní podmínky pro ustanovení do této funkce a podmínky podle živnostenského zákona. Odpovědný zástupce nesmí být ustanoven do funkce pro více než 4 podnikatele, splňuje podmínku usazení v Evropské unii, má dobrou pověst, má osvědčení o odborné způsobilosti a splňuje podmínku skutečné vazby k podnikateli nebo má s podnikatelem uzavřenou smlouvu. Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

 

Dokládá se:

- osvědčení o odborné způsobilosti pro daný druh silniční dopravy

- osvědčení o dobré pověsti, pokud bylo vydáno

- smlouva prokazující skutečnou vazbu, pokud nevyplývá z veřejně přístupných rejstříků nebo smlouva vyhovující čl. 4 nařízení č. 1071/2009 ES.

Informace k osobě odpovědného zástupce „Odpovědný zástupce – podmínky“. (samostatný web v novém okně)

Informace k získání odborné způsobilosti „Odborná způsobilost“. (samostatný web v novém okně)

 

  1. Finanční způsobilost

Informace k finanční způsobilosti naleznete na webu v sekci „Finanční způsobilost“. (samostatný web v novém okně)

 

  1. Usazení

Žadatel musí prokázat, že nejpozději ke vzniku koncese bude oprávněn užívat nejméně jedno velké vozidlo a má právní důvod k užívání objektu na adrese svého sídla.

Dokládá se:

  • technické průkazy vozidel

- smlouva o pronájmu, leasingu vozidla apod., pokud není jeho vlastníkem nebo provozovatelem zapsaným v technickém průkazu

  • smlouva s vlastníkem či nájemcem, ze které musí být zřejmé, že žadateli vzniklo právo užívat prostory, ve kterých bude uložena jeho dokumentace a bude k ní mít přístup kontrolní orgán; nevyžaduje se, pokud užívací právo vyplývá z veřejně přístupných rejstříků (katastr nemovitostí).

 

Prokázání výše uvedených podmínek se dokládá živnostenskému úřadu spolu se žádostí o koncesi a dalšími doklady požadovanými živnostenským zákonem.


V případě nejasností se obracejte na pracovníky oddělení dopravy Pardubického kraje:

Lucie Čiháková,                     tel. 466 026 362

Ing. Marie Petráňová,             tel. 466 026 141