Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Ošetřovné pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

Důležité upozornění! Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo podmínky, za kterých lze žádat o dotaci na ošetřovné pro OSVČ.

Žádosti budou OSVČ podávat přímo u Ministerstva průmyslu a obchodu pouze prostřednictvím interaktivního formuláře. Žádné formuláře v listinné podobě pro ruční vyplnění nejsou k dispozici.

Bližší informace naleznete zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

V případě nutné pomoci při vyplňování žádosti, jsou žadatelům k dispozici pracovníci obecních živnostenských úřadů, a to v případě Obecního živnostenského úřadu Přelouč:

Kontakty:

mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivnostensky/

Jitka Lorencová, vedoucí odboru            466 094 241, 605 259 302

Bc. Petra Joštová, zástupce vedoucí       466 094 242, 736 607 104

Bc. Petra Holánková                             466 094 243

Jolana Šimková                                    466 094 244

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

Elektronický obchod

7. 6. 2010 | Zdroj: BusinessInfo.cz

bussines_logo

Elektronický obchod je podnikáním prostřednictvím elektronických prostředků, tj. především obchodováním se zbožím a službami. Dokument popisuje i související aspekty: způsob uzavírání smluv na dálku, problematiku ukládání informací poskytnutých uživatelem, úpravu šíření obchodních sdělení, reklamu a poprodejní podporu a služby. Přináší též přehled možností elektronických podání vůči státní správě, kategorizaci elektronického obchodu a popis jednotlivých typů elektronických podpisů.

Obsah dokumentu:

Pojem elektronického obchodu (e-obchodu)

Pod pojmem elektronický obchod se obecně rozumí podnikání prostřednictvím elektronických prostředků. To zahrnuje nejen obchodování se zbožím (hmotným i nehmotným) a službami, ale i všechny související kroky od reklamy, přes uzavření smlouvy, její plnění, a to včetně poprodejní podpory a služeb.

Z právního hlediska jde zásadně o projevy vůle – právní úkony, směřující k uzavírání smluv, které jsou realizovány pomocí počítačových sítí.

Více informací naleznete na stránkách Businessinfo.cz (samostatný web v novém okně)