Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Ošetřovné pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

Důležité upozornění! Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo podmínky, za kterých lze žádat o dotaci na ošetřovné pro OSVČ.

Žádosti budou OSVČ podávat přímo u Ministerstva průmyslu a obchodu pouze prostřednictvím interaktivního formuláře. Žádné formuláře v listinné podobě pro ruční vyplnění nejsou k dispozici.

Pokud OSVČ nemá k dispozici počítač či tiskárnu, může požádat o pomoc pracovnice Obecního živnostenského úřadu Přelouč – kontakty uvedeny níže. V případě zájmu lze u Obecního živnostenského úřadu Přelouč požádat i o zřízení datové schránky.

Veškeré informace týkající se ošetřovného pro OSVČ a podací formulář naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Odpovědi na dotazy týkající se ošetřovného pro OSVČ naleznete zde:
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-osetrovne-osvc  

V případě nutné pomoci při vyplňování žádosti, jsou žadatelům k dispozici pracovníci obecních živnostenských úřadů, a to v případě Obecního živnostenského úřadu Přelouč:

Kontakty:

mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivnostensky/

Jitka Lorencová, vedoucí odboru            466 094 241, 605 259 302
Bc. Petra Joštová, zástupce vedoucí       466 094 242, 736 607 104
Bc. Petra Holánková                             466 094 243
Jolana Šimková                                    466 094 244

 

Nacházíte se v sekci Podnikatel, zde jsou připraveny informace pro začínající podnikatele, kam se obrátit se žádostí o základní informace potřebné pro své podnikání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – rozcestník informací a aktuální články týkající se podpory podnikatelů a živnostníků

Více informací na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

 

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru

Více informací zde:
www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/

 

Ošetřovné pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

Důležité upozornění! Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo podmínky, za kterých lze žádat o dotaci na ošetřovné pro OSVČ.

Žádosti budou OSVČ podávat přímo u Ministerstva průmyslu a obchodu pouze prostřednictvím interaktivního formuláře. Žádné formuláře v listinné podobě pro ruční vyplnění nejsou k dispozici.

Pokud OSVČ nemá k dispozici počítač či tiskárnu, může požádat o pomoc pracovnice Obecního živnostenského úřadu Přelouč – kontakty uvedeny níže. V případě zájmu lze u Obecního živnostenského úřadu Přelouč požádat i o zřízení datové schránky.

 

Veškeré informace týkající se ošetřovného pro OSVČ a podací formulář naleznete zde:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

 

Odpovědi na dotazy týkající se ošetřovného pro OSVČ naleznete zde:

https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-osetrovne-osvc  

 

V případě nutné pomoci při vyplňování žádosti, jsou žadatelům k dispozici pracovníci obecních živnostenských úřadů, a to v případě Obecního živnostenského úřadu Přelouč:

Kontakty:

mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivnostensky/

Jitka Lorencová, vedoucí odboru            466 094 241, 605 259 302

Bc. Petra Joštová, zástupce vedoucí       466 094 242, 736 607 104

Bc. Petra Holánková                             466 094 243

Jolana Šimková                                    466 094 244

 

 

Oznámení přerušení provozování živnosti v době trvání nouzového stavu

Upozorňujeme podnikatele, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 je možné výjimečně oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti i prostým e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu. V případě, že je podnikatel držitelem datové schránky, je třeba, aby podání učinil ze své datové schránky.

Podnikatelé ve svém oznámení uvedou alespoň:

  • předmět podnikání
  • dobu přerušení provozování živnosti (přesné datum od – do)
  • úřady, kterým má živnostenský úřad změnu ohlásit – OSSZ, ZP (pro FÚ je třeba vyplnit formulář Oznámení o změně registračních údajů)
  • jméno a příjmení / obchodní firmu /název, IČO, adresu sídla, telefon

 

Údaje, které jsou o podnikatelích evidovány v živnostenském rejstříku, lze nalézt na www.rzp.cz

 

Formuláře, které podnikatelé mohou v případě zájmu využít k vyplnění:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

 

Podnikatelé nemají žádnou povinnost oznamovat přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu. Ukončení samostatné výdělečné činnosti mohou oznámit přímo místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. OSSZ také v současné době akceptuje zaslání oznámení e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu. Možnosti komunikace s jednotlivými zdravotními pojišťovnami jsou uvedeny na jejich internetových stránkách.

Informace OSSZ k postupu OSVČ při přerušení podnikání: https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-osvc-vuci-ossz

 

Aktuální informace finanční správy (finančních úřadů) naleznete na stránkách:


https://www.financnisprava.cz

 

Odpovědi Ministerstva pro místní rozvoj týkající se zájezdů

www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/nouzovy-stav-v-cr-caste-dotazy-k-zakoupenym-zajez

 

Informace a opatření MMR v souvislosti s činností realitních zprostředkovatelů během nouzového stavu

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/realitni-cinnost/aktuality/informace-a-opatreni-mmr-v-souvislosti-s-cinnosti

 

MMR oznamuje, že zákazníci cestovních kanceláří mohou využít poukazy jako jednu z alternativ

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-oznamuje,-ze-zakaznici-cestovnich-kancelari-mo