Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Zprávy a aktuality - Informace k výstrahám ČHMÚ o nebezpečí vzniku požárů

Informace k výstrahám ČHMÚ o nebezpečí vzniku požárů 1

V souvislosti s obdobím dlouhotrvajícího sucha vydává Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahy před nebezpečím vzniku požárů.

Aktuální informace ČHMÚ jsou k dispozici zde:

https://www.chmi.cz/

Výstrahy ČHMÚ jsou následně zde:

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html

 

V případě vyhlášení nízkého stupně nebezpečí vzniku požárů platí následující doporučení:

 • nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích,
 • nevypalovat trávu,
 • neodhazovat cigaretové nedopalky na zem,
 • nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně,
 • dbát na úsporné hospodaření s vodou,
 • řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.

V případě vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je podle nařízení Pardubického kraje číslo 4/2016 v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů zakázáno:

 • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 • provozovat parní lokomotivy na území kraje bez přijatých podmínek požární bezpečnosti zpracovaných v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
 • vjíždět motorovým vozidlům na lesní, polní cesty a suché travní porosty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří provádějí těžbu nahodilou v souladu se zvláštním právním předpisem nebo zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, dále vyjma vozidel vlastníků nemovitostí nebo osob s jiným užívacím právem, k jejichž nemovitosti nevede jiná přístupová cesta, a vozidel provádějících práce v období sklizně za podmínek uvedených v odstavci 2 článku č. 4 nařízení,
 • odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům,
 • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

 

Nařízení Pardubického kraje č. 4/2016, které stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, je ke stažení zde v příloze:

 

Přílohy

Nařízení Pk 4-2016 - období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Nařízení Pk 4-2016 - období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 33,01 kB
Datum vložení: 20. 7. 2023 9:47
Datum poslední aktualizace: 20. 7. 2023 9:50