Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Podle článku 7 odst. 1 nařízení EP a Rady č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení“)

Město Přelouč

a) v návaznosti na čl. 3 odst. 1 nařízení a § 3 odst. 1 a 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, zajišťuje veřejné služby městskou autobusovou dopravou autobusy městské hromadné dopravy, které mají charakter městské dopravy,

b) v návaznosti na čl. 3 odst. 2 nařízení kompenzuje ztrátu vzniklou dopravci na základě poskytování veřejných služeb na zajištění dopravní obslužnosti provozováním autobusových linek v zájmových oblastech města.

ad a)

Veřejné služby pro město Přelouč zajišťoval v období roku 2013 dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s. (dříve Veolia Transport Východní Čechy a.s.) v oblasti veřejné linkové osobní dopravy – autobusové, a to na základě níže uvedené smlouvy o závazku veřejné služby.

  • Smlouva o závazku veřejné služby ve městské autobusové dopravě na zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Přelouče ze dne 6.11.2009 vč. dodatku č. 1 ze dne 4.5.2010, dodatku č. 2 ze dne 28.12.2010 a dodatku č. 3 ze dne 31.1.2012 a dodatku č. 4 ze dne 8.1.2013.

Dopravci bylo v roce 2013 vyplaceno v rámci vyrovnání za veřejné služby úhrnem 2 010 105,77 Kč na autobusovou dopravu. V rámci veřejných služeb v přepravě cestujících bylo provedeno celkem 73 171 linkových km. Průměrná kompenzační platba na 1 objednaný km v roce 2013 činila 27,47 Kč.

ad b)

Úhrada probíhala na základě vyčíslení ztrát, vzniklých dopravci plněním smlouvy o závazku veřejné služby.

V Přelouči dne 21.01.2014                                              

Lubomír Novotný - vedoucí odboru