Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Návrh opatření obecné povahy
Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci a katastrálním území Újezd u Přelouče
Spis. zn.: ST/21071/2023/Ju
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Datum sejmutí: 14. 12. 2023
- Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2024
- Informace o schváleném rozpočtu na rok 2023 a očekávaném plnění rozpočtu na rok 2023
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Datum sejmutí: 14. 12. 2023
odprodat pozemek p.č.1781/28 v k. ú. Přelouč
Vyvěšeno: 23. 11. 2023 Datum sejmutí: 8. 12. 2023
odprodat pozemek p. č. 1781/29 v k. ú. Přelouč
Vyvěšeno: 23. 11. 2023 Datum sejmutí: 8. 12. 2023
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Masarykovo náměstí v Přelouči
Spis. zn.: ST/20571/2023/Ro
Vyvěšeno: 22. 11. 2023 Datum sejmutí: 8. 12. 2023
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnicích č. II/322, III/3227, III/3229 v k.ú. Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem, Labětín
ST/19820/2023/Ju
Vyvěšeno: 16. 11. 2023 Datum sejmutí: 2. 12. 2023
o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Města Přelouče na roky 2023 - 2025 (návrh a schválení)
Vyvěšeno: 29. 11. 2021 Datum sejmutí: 30. 11. 2024
Postup při vrácení vratitelného přeplatku podle §155a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů
Vyvěšeno: 3. 3. 2021
- Rozpočet na rok 2024
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Datum sejmutí: 13. 12. 2023
Úprava ceny vodného a stočného od 1. 1. 2024
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Prodej NTL plynovodu v Jaselské ulici v Přelouči na pozemcích označených jako p. p. č. 1791/16 ostatní plocha - silnice, p. p. č. 1932/1 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. p. č. 1932/3 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k. ú. Přelouč z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví společnosti GasNet, s. r. o.
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Datum sejmutí: 29. 12. 2023
- Oznámení o zveřejnění schváleních dokumentů Svazku obcí Pardubická Labská
- Schválená rozpočtová změna č. 2 pro rok 2023 Svazku obcí Pardubická Labská
- Svazek obcí Pardubická - Schválená výše členských příspěvků pro rok 2024
- Schválený rozpočet svazku obcí Pardubická Labská pro rok 2024
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Pardubická Labská 2025 - 2027
Vyvěšeno: 24. 11. 2023 Datum sejmutí: 10. 12. 2023
k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Č. j.: 203 Ex 08934/22-29
Vyvěšeno: 23. 11. 2023 Datum sejmutí: 9. 12. 2023
Výzva
Návrh opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 21. 11. 2023 Datum sejmutí: 7. 12. 2023
Pozvání na jednání valné hromady honebního společenstva Semín, které se bude konat 7. 12. 2023 od 16.00 hodin v hostinci Na Haldě v Semíně
Vyvěšeno: 20. 11. 2023 Datum sejmutí: 7. 12. 2023
k provedení exekuce prodejem movitých věcí
Č. j.: 203 Ex 26328/23-35
Vyvěšeno: 15. 11. 2023 Datum sejmutí: 1. 12. 2023
- zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: "Splavnění Labe do Pardubic"
Č. j.: KrÚ 91426/2023/OŽPZ/PP
Vyvěšeno: 14. 11. 2023 Datum sejmutí: 30. 11. 2023
Phishingové útoky
Vyvěšeno: 10. 11. 2023 Datum sejmutí: 10. 12. 2023
o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Č. j.: 220 EX 154/11-733
Vyvěšeno: 3. 11. 2023 Datum sejmutí: 12. 12. 2023
- dražební vyhláška (o elektronické dražbě)
Č. j.: 180 EX 380/23-102
Vyvěšeno: 3. 11. 2023 Datum sejmutí: 7. 12. 2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
Vyvěšeno: 24. 8. 2023 Datum sejmutí: 1. 1. 2024
1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022
2. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2023 rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023
Vyvěšeno: 26. 7. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Vyvěšeno: 28. 2. 2023 Datum sejmutí: 1. 1. 2024
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023
Vyvěšeno: 13. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Přelouč obce Přelouč
Vyvěšeno: 11. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
* Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí Pardubická Labská
* Údaje do konsolidační tabulky SOPKH za rok 2022
Vyvěšeno: 3. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023
Vyvěšeno: 2. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Oznámení
Úprava ceny vodného a stočného od 1.1.2023
Vyvěšeno: 1. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyvěšeno: 4. 11. 2022 Datum sejmutí: 1. 1. 2024
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Vyvěšeno: 22. 8. 2022
Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na roky 2019 - 2023
Vyvěšeno: 14. 1. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Výzva pro vlastníky nemovitostí
Vyvěšeno: 13. 9. 2016 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
č. D03/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- FK Přelouč, z. s.
Vyvěšeno: 2. 6. 2021 Datum sejmutí: 3. 6. 2024
č. D10/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Basketbalový klub Přelouč, z. s.
Vyvěšeno: 11. 3. 2021 Datum sejmutí: 12. 3. 2024
č. D01/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Charita Přelouč
Vyvěšeno: 4. 3. 2021 Datum sejmutí: 5. 3. 2024
č. D02/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Charita Přelouč
Vyvěšeno: 4. 3. 2021 Datum sejmutí: 5. 3. 2024
č. D07/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- FK Přelouč
Vyvěšeno: 4. 3. 2021 Datum sejmutí: 5. 3. 2024
č. D11/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Rugby Club Přelouč, z.s.
Vyvěšeno: 4. 3. 2021 Datum sejmutí: 5. 3. 2024
č. D04/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Domov u fontány Přelouč
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
č. D05/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
č. D06/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Tělocvičná jednota Sokol Přelouč
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
č. D08/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- HC Jestřábi Přelouč
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
č. D09/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Orel jednota Přelouč
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
Referent geografického informačního systému GIS v oddělení informatiky
Výběrové řízení č. 16/2023
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Datum sejmutí: 13. 12. 2023
Úředník/úřednice - zkušební komisař/ka
Výběrové řízení č. 14/2023
Vyvěšeno: 8. 11. 2023 Datum sejmutí: 28. 12. 2023
Městská policie Přelouč přijme pracovníky na pozici „Strážník městské policie“.
Vyvěšeno: 6. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Nález č. 15 - Mobilní telefon Samsung
Nález č. 16 - Pánské horské kolo
Nález č. 17 - Mobilní telefon Alcatel
Nález č. 18 - Jízdní kolo
Vyvěšeno: 29. 11. 2023 Datum sejmutí: 29. 2. 2024
Nález č. 13 - Nabíjecí obal od sluchátek
Nález č. 14 - Dětské kolo
Vyvěšeno: 21. 9. 2023 Datum sejmutí: 21. 12. 2023