Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na místní komunikaci Smetanova ve
Chvaleticích
Spis. zn.: ST/8990/2024/Ju
Vyvěšeno: 23. 5. 2024 Datum sejmutí: 8. 6. 2024
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu pro akci "Rekonstrukce MK ul. Hornická, Řečany nad Labem"
Spis. zn.: ST/8313/2024/Py
Vyvěšeno: 23. 5. 2024 Datum sejmutí: 8. 6. 2024
odprodat pozemek p. č. 609/20, oddělený z pozemku p. č. 609/9 v k. ú. Lohenice
Vyvěšeno: 21. 5. 2024 Datum sejmutí: 7. 6. 2024
odprodat pozemky p. č. st. 71, p. č. st. 72, p. č. st. 73, p. č. 304/1 a p. č. 304/3, vše k. ú. Škudly
Vyvěšeno: 21. 5. 2024 Datum sejmutí: 7. 6. 2024
na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči paní Z.M., Přelouč, za účelem pořádání kroužku pro ženy
Vyvěšeno: 21. 5. 2024 Datum sejmutí: 7. 6. 2024
kterou se oznamuje, že od 21. 5. 2024 do 20. 6. 2024 je v budově Městského úřadu v Přelouči zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MUPC 9192/2024, kterým se vyměřuje místní poplatek ze psů na rok 2023 poplatníkům, kteří tento místní poplatek nezaplatili včas nebo ve správné výši
Vyvěšeno: 20. 5. 2024 Datum sejmutí: 20. 6. 2024
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. II/322 ve volném úseku mezi elektrárnou Chvaletice a městem Chvaletice
Spis. zn.: ST/8081/2024/Ro
Vyvěšeno: 17. 5. 2024 Datum sejmutí: 2. 6. 2024
Výzva k neprodlenému odstranění důvodu, pro které nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo k odstranění vozidla a jeho odstavení mimo pozemní komunikaci - ŠKODA FELICIA COMBI 2E5 6670
Spis. zn.: ST/8555/2024/Ro
Vyvěšeno: 17. 5. 2024 Datum sejmutí: 2. 6. 2024
o možnosti převzít písemnost
Mykhailo Bochkov - MUPC 8811/2024
Spis. zn.: 90/8763/2024
Vyvěšeno: 17. 5. 2024 Datum sejmutí: 2. 6. 2024
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, č. III/03323 v k.ú. Škudly, č. III/33810 v k.ú. Jankovice u Přelouče, č. III/33811 v k.ú. Jankovice u Přelouče a na místní komunikaci v k.ú. Kozašice
Spis. zn.: ST/8089/2024/Ro
Vyvěšeno: 17. 5. 2024 Datum sejmutí: 2. 6. 2024
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Vyvěšeno: 16. 5. 2024 Datum sejmutí: 30. 10. 2024
Výzva k neprodlenému odstranění důvodu, pro které nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo k odstranění vozidla a jeho odstavení mimo pozemní komunikaci - CITROEN JUMPY 4SJ 0766
Spis. zn.: ST/8556/2024/Py
Vyvěšeno: 16. 5. 2024 Datum sejmutí: 1. 6. 2024
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/33810 (ul. Havlíčkova) a místních komunikacích Bratrouchovská, Žižkova, Čáslavská, Stantejského, Prokopa Velikého v obci a katastrálním území Přelouč
Spis. zn.: ST/8316/2024/Ju
Vyvěšeno: 16. 5. 2024 Datum sejmutí: 1. 6. 2024
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III. třídy č. 3227, 3229 a 32710 v Kladrubech nad Labem
Spis. zn.: ST/8176/2024/Ro
Vyvěšeno: 15. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 5. 2024
Rozhodnutí - určení právního vztahu ve věci posouzení existence veřejně přístupné účelové komunikace - na pozemcích p. č. 85/5 a st. p. 94 v obci Turkovice a katastrálním území Turkovice u Přelouče se nenachází veřejně přístupná účelová komunikace
Spis. zn.: ST/15055/2023/Ju
Vyvěšeno: 15. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 5. 2024
Rozpočet města Přelouče na rok 2024
Vyvěšeno: 27. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Města Přelouče na roky 2023 - 2025 (návrh a schválení)
Vyvěšeno: 29. 11. 2021 Datum sejmutí: 30. 11. 2024
Postup při vrácení vratitelného přeplatku podle §155a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů
Vyvěšeno: 3. 3. 2021
- prodej pozemků označených jako st. p. č. 542/1 a p. p. č. 421/77 v obci a k. ú. Přelouč
Vyvěšeno: 22. 5. 2024 Datum sejmutí: 23. 7. 2024
- bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 241/8, p.p.č. 241/9, p.p.č. 241/10, p.p.č. 241/11, p.p.č. 241/12, p.p.č. 244/3, p.p.č. 244/4, p.p.č. 244/5, p.p.č. 244/6, p.p.č. 244/7, p.p.č. 244/8, p.p.č. 244/9 vše v obci Přelouč a k.ú. Mělice
Vyvěšeno: 22. 5. 2024 Datum sejmutí: 22. 6. 2024
o skončení exekuce
Č. j.: 137Ex 6191/14-74
Vyvěšeno: 21. 5. 2024 Datum sejmutí: 6. 6. 2024
Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2024
Č.j.: KHSPA 11699/2024/HOK-Pce
Vyvěšeno: 16. 5. 2024 Datum sejmutí: 10. 9. 2024
o skončení exekuce
Č.j.: 191 EX 284/24-30
Vyvěšeno: 13. 5. 2024 Datum sejmutí: 29. 5. 2024
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů
Čj. : 716524/24/2800-11420-602966
Vyvěšeno: 30. 4. 2024 Datum sejmutí: 3. 6. 2024
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2024
Vyvěšeno: 17. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
- Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024
- Informace o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026
Vyvěšeno: 29. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Úprava ceny vodného a stočného od 1. 1. 2024
Vyvěšeno: 28. 11. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Přelouč obce Přelouč
Vyvěšeno: 11. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Vyvěšeno: 22. 8. 2022
č. D03/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- FK Přelouč, z. s.
Vyvěšeno: 2. 6. 2021 Datum sejmutí: 3. 6. 2024
Referent/ka Odboru sociálně právní ochrany dětí
Výběrové řízení č. 7/2024
Vyvěšeno: 16. 5. 2024 Datum sejmutí: 14. 6. 2024
Strážník Městské policie Přelouč
Vyvěšeno: 30. 4. 2024 Datum sejmutí: 31. 5. 2024
Nález č. 2 - Horské jízdní kolo
Vyvěšeno: 26. 3. 2024 Datum sejmutí: 27. 6. 2024
Nález č. 1 - Textilní batoh s nářadím
Vyvěšeno: 25. 3. 2024 Datum sejmutí: 26. 6. 2024
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 v městě Přelouči
Vyvěšeno: 21. 5. 2024 Datum sejmutí: 8. 6. 2024
předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Přelouče k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volbu Evropského parlamentu konanou ve dnech 7. a 8. června 2024
Vyvěšeno: 15. 5. 2024 Datum sejmutí: 30. 5. 2024