Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Zveřejnění - podávání a náležitosti kandidátních listin
Vyvěšeno: 17. 5. 2022 Datum sejmutí: 20. 7. 2022
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - počty podpisů na peticích
Vyvěšeno: 17. 5. 2022 Datum sejmutí: 20. 7. 2022
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Návrh stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích v obci a katastrálním území Břehy a obci Přelouč a katastrálním území Lohenice
Spis. zn.: ST/8924/2021/Ju
Vyvěšeno: 26. 5. 2022 Datum sejmutí: 26. 6. 2022
OZNÁMENÍ
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HOLOTÍN
Spis. zn.: ST/13962/2019/Sa
Vyvěšeno: 26. 5. 2022 Datum sejmutí: 11. 6. 2022
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZRUŠENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU TRNÁVKA - ZA HUMNY
Spis. zn.: ST/8968/2022/Sa
Vyvěšeno: 25. 5. 2022 Datum sejmutí: 10. 6. 2022
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Okružní v obci a katastrálním území Přelouč před domem č. p. 1550
Spis. zn.: ST/9281/2022/Ro
Vyvěšeno: 23. 5. 2022 Datum sejmutí: 8. 6. 2022
OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VYŠEHNĚVICE
Spis. zn.: ST/237/2021/Sa
Vyvěšeno: 19. 5. 2022 Datum sejmutí: 4. 6. 2022
odprodat pozemek p. č. 246/5 v k. ú. Mělice
Vyvěšeno: 18. 5. 2022 Datum sejmutí: 3. 6. 2022
odprodat pozemek p. č. 149/6 v k. ú. Klenovka
Vyvěšeno: 16. 5. 2022 Datum sejmutí: 11. 6. 2022
odprodat pozemek p. č. 16/53 v k. ú. Přelouč
Vyvěšeno: 16. 5. 2022 Datum sejmutí: 11. 6. 2022
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Sportovní v obci a katastrálním území Přelouč
Spis. zn.: ST/8964/2022/Ju
Vyvěšeno: 16. 5. 2022 Datum sejmutí: 1. 6. 2022
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci IV. třídy (chodník) v ulici Fibichova před nemovitostí č. p. 862, kat. území Přelouč
Spis. zn.: ST/9216/2022/Py
Vyvěšeno: 16. 5. 2022 Datum sejmutí: 1. 6. 2022
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/322 7 v ulici Obránců míru na parcele č. 679/2 v obci a k. ú. Řečany nad Labem
Spis. zn.: ST/9219/2022/Py
Vyvěšeno: 12. 5. 2022 Datum sejmutí: 28. 5. 2022
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III. třídy č. 3227, 3229 a 32710 v Kladrubech nad Labem - "Den starokladrubského koně"
Spis. zn.: ST/8627/2022/Ro
Vyvěšeno: 12. 5. 2022 Datum sejmutí: 28. 5. 2022
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÍ
Spis. zn.: ST/8415/2022/Si
Vyvěšeno: 28. 4. 2022 Datum sejmutí: 30. 5. 2022
Zveřejnění informace dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.
Vyvěšeno: 13. 4. 2022 Datum sejmutí: 14. 4. 2023
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANICE
Spis. zn.: ST/1334/2021/Sa
Vyvěšeno: 12. 4. 2022 Datum sejmutí: 17. 6. 2022
v Přelouči a chatové oblasti u Březinského rybníka
Vyvěšeno: 7. 3. 2022 Datum sejmutí: 5. 11. 2022
za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za komunální odpad), místní poplatek ze psů na rok 2022
Vyvěšeno: 31. 12. 2021 Datum sejmutí: 1. 7. 2022
o zveřejnění rozpočtu a rozpočtových opatřeních Města Přelouče na rok 2022 (návrh a schválení)
Vyvěšeno: 29. 11. 2021 Datum sejmutí: 30. 11. 2022
o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Města Přelouče na roky 2023 - 2025 (návrh a schválení)
Vyvěšeno: 29. 11. 2021 Datum sejmutí: 30. 11. 2024
Postup při vrácení vratitelného přeplatku podle §155a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů
Vyvěšeno: 3. 3. 2021
o provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného
Č. j.: 103 Ex 15022/08-7
Vyvěšeno: 27. 5. 2022 Datum sejmutí: 12. 6. 2022
- Pozvánka na valnou hromadu
- Návrh závěrečného účtu za rok 2021
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Pardubická Labská
Vyvěšeno: 24. 5. 2022 Datum sejmutí: 9. 6. 2022
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 2 v Přelouči, ul. Pardubická, p. p. č. 1780/30 k. ú. Přelouč
Spis. zn.: SpKrÚ 35125/2022 ODSH OSH
Vyvěšeno: 20. 5. 2022 Datum sejmutí: 5. 6. 2022
o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2021
Vyvěšeno: 19. 5. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ
Vyvěšeno: 17. 5. 2022 Datum sejmutí: 2. 6. 2022
- dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Č. j.: 203 Ex 21498/14-63
Vyvěšeno: 16. 5. 2022 Datum sejmutí: 18. 6. 2022
o uhrazení exekuce
Č. j.: 202 EX 175/18-43
Vyvěšeno: 16. 5. 2022 Datum sejmutí: 1. 6. 2022
k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Sp. zn. 25 EX 51/22-13
Vyvěšeno: 13. 5. 2022 Datum sejmutí: 29. 5. 2022
Opatření obecné povahy
Monitorovací kalendář pro koupací sezonu 2022
Vyvěšeno: 9. 5. 2022 Datum sejmutí: 6. 9. 2022
Ve dnech 19. 4. 2022 - 30. 6. 2022 je zpřístupněn k nahlédnutí HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM č. 1, č. j.: 0363/22/RMe o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021
Vyvěšeno: 29. 4. 2022 Datum sejmutí: 1. 7. 2022
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2022 a o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na období 2022 - 2026
Vyvěšeno: 7. 1. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů svazku obcí
Pardubická labská
Vyvěšeno: 3. 1. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022
Vyvěšeno: 10. 11. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č. j. 33784/2020/MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 9. 2021 Datum sejmutí: 1. 1. 2023
Opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
Č. j.: 33784/2020-MZE-16212
Vyvěšeno: 29. 7. 2020 Datum sejmutí: 1. 1. 2023
- rozhodnutí o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
Č. j.: 17110/2020-MZE-16212
Vyvěšeno: 7. 4. 2020 Datum sejmutí: 1. 1. 2023
Opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212, č. j. 41508/2019-MZE-16212
Vyvěšeno: 11. 12. 2019 Datum sejmutí: 1. 1. 2023
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 2. 9. 2019 Datum sejmutí: 1. 1. 2023
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 2. 9. 2019 Datum sejmutí: 1. 1. 2023
Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na roky 2019 - 2023
Vyvěšeno: 14. 1. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Výzva pro vlastníky nemovitostí
Vyvěšeno: 13. 9. 2016 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
č. D03/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- FK Přelouč, z. s.
Vyvěšeno: 2. 6. 2021 Datum sejmutí: 3. 6. 2024
č. D10/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Basketbalový klub Přelouč, z. s.
Vyvěšeno: 11. 3. 2021 Datum sejmutí: 12. 3. 2024
č. D01/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Charita Přelouč
Vyvěšeno: 4. 3. 2021 Datum sejmutí: 5. 3. 2024
č. D02/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Charita Přelouč
Vyvěšeno: 4. 3. 2021 Datum sejmutí: 5. 3. 2024
č. D07/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- FK Přelouč
Vyvěšeno: 4. 3. 2021 Datum sejmutí: 5. 3. 2024
č. D11/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Rugby Club Přelouč, z.s.
Vyvěšeno: 4. 3. 2021 Datum sejmutí: 5. 3. 2024
č. D04/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Domov u fontány Přelouč
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
č. D05/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
č. D06/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Tělocvičná jednota Sokol Přelouč
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
č. D08/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- HC Jestřábi Přelouč
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
č. D09/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Orel jednota Přelouč
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
č. D40/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Vyvěšeno: 1. 10. 2020 Datum sejmutí: 2. 10. 2023
č. D14/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Basketbalový klub Přelouč, z. s.
Vyvěšeno: 1. 4. 2020 Datum sejmutí: 2. 4. 2023
č. D017/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích
Vyvěšeno: 1. 4. 2020 Datum sejmutí: 2. 4. 2023
č. D10/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- FK Přelouč, z. s.
Vyvěšeno: 25. 3. 2020 Datum sejmutí: 26. 3. 2023
č. D11/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Rugby Club Přelouč, z. s.
Vyvěšeno: 25. 3. 2020 Datum sejmutí: 26. 3. 2023
č. D13/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Orel jednota Přelouč
Vyvěšeno: 25. 3. 2020 Datum sejmutí: 26. 3. 2023
č. D16/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
- Domov u fontány Přelouč
Vyvěšeno: 25. 3. 2020 Datum sejmutí: 26. 3. 2023
č. D07/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouče
- CHARITA PŘELOUČ
Vyvěšeno: 18. 3. 2020 Datum sejmutí: 19. 3. 2023
č. D08/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouče
- CHARITA PŘELOUČ
Vyvěšeno: 18. 3. 2020 Datum sejmutí: 19. 3. 2023
č. D09/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouče
- Tělocvičná jednota Sokol Přelouč
Vyvěšeno: 18. 3. 2020 Datum sejmutí: 19. 3. 2023
č. D12/2020
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouče
- HC Jestřábi Přelouč
Vyvěšeno: 18. 3. 2020 Datum sejmutí: 19. 3. 2023
Veřejnoprávní smlouva č. D49/2019
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Vyvěšeno: 4. 7. 2019 Datum sejmutí: 5. 7. 2022
Veřejnoprávní smlouva č. D50/2019
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Vyvěšeno: 4. 7. 2019 Datum sejmutí: 5. 7. 2022
Úředník/úřednice
vedoucí odboru dopravy - projednávání přestupků v dopravě
Výběrové řízení č. 8/2022
Vyvěšeno: 25. 5. 2022 Datum sejmutí: 25. 6. 2022
úředník/úřednice - odbor sociální - oddělení OSPOD
Výběrové řízení č. 7/2022
Vyvěšeno: 16. 5. 2022 Datum sejmutí: 4. 6. 2022
Nález č. 1 - Peněženka
Vyvěšeno: 25. 3. 2022 Datum sejmutí: 26. 6. 2022