Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu: Městský úřad Přelouč

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Městský úřad Přelouč písemnost. Při odeslání písemné zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu. Podání je zapsáno do elektronické spisové služby pod jedinečným identifikátorem dokumentu (PID) a předáno příslušnému odboru ke zpracování.

  • Místo podání písemnosti (zprávy nebo žádosti): Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 53533 Přelouč

Časová možnost podání:

  • Pozemní poštou: kdykoliv
  • Osobně: v úřední dny podatelny

Potvrzení přijetí:

  • Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
  • Osobně: v den převzetí datové zprávy (převzetí potvrdí podatelna na přinesenou kopií dokumentu)

Úřední dny podatelny

  • pondělí: 9:00 - 11:00 , 13:00-16:00
  • středa: 9:00-11:00, 13:00-16:00