Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Městský úřad Přelouč

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Městský úřad Přelouč datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.

 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny

Úřední dny podatelny

 • pondělí: 8:00-11:30, 12:30-17:00
 • úterý: 8:00-11:30, 12:30-13:30
 • středa: 8:00-11:30, 12:30-17:00
 • čtvrtek: 8:00-11:30, 12:30-13:30
 • pátek: 8:00-11:30, 12:30-13:30

Elektronická podatelna provádí kontrolu všech náležitostí, které jsou potřebné pro zpracování:

V případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy(ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.)

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána! Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Prostudujte před odesláním

Upozornění

 1. Datová zpráva odeslaná prostřednictvím formuláře bude považována za běžnou korespondenci.
 2. Chcete-li poslat datovou zprávu podepsanou elektronickým podpisem, klepněte ZDE…
 3. Pokud odesílatel neobdrží zpět na svou mailovou adresu, z níž byla emailová zpráva na e-podatelnu odeslána, potvrzení z e-podatelny, že zpráva byla v pořádku doručena, je nutno poslat zprávu znovu nebo kontaktovat pracovníky podatelny MěÚ telefonicky.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

 1. Kontrola elektronické datové zprávy:
  1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  2. zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  3. elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
 2. Potvrzení doručení datové zprávy
  Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:

VZOR:

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Přelouč na epodatelna@mestoprelouc.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

Identifikátor dokumentu

S pozdravem

Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Městskému úřadu Přelouč činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo

nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno

Formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti. 

Kontaktní formulář e-podatelna

(5 MB max.)

označuje povinné pole.