Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XVIII. zasedání ZM dne 9. 9. 2021

Svolání XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč


na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

Místo konání : Přelouč, Masarykovo náměstí 44, velký sál Občanské záložny

Doba konání : 9. 9. 2021 od 16.00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města
3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního
4. Návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka
5. Návrh na poskytnutí finančního daru města obcím zasaženým tornádem
6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021
7. Majetkové převody
8. Hodinářka 2 – návrh záměru
9. Návrh OZV města Přelouče č. 2/2021 školské obvody základních škol
10. Podání žádosti o evidenci akce, registrace akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“
11. Návrh na schválení Plánu financování obnovy vodovodu v majetku města
12. Všeobecná rozprava
13. Závěr


Bc. Irena B u r e š o v á
starostka města

Svolání XVIII.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

 

na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání :         Přelouč, Masarykovo náměstí 44, velký sál Občanské záložny

 

Doba konání :         9. 9. 2021  od 16.00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkovéhobod3a_MV.docx (22.82 kB) a finančníhobod3b_FV.pdf (319.16 kB)
 4. Návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenicebod4a_OV_Lohenice.pdf (320.03 kB), Mělicebod4b_OV_Melice.pdf (88.82 kB) a Klenovkabod4c_OV_Klenovka.pdf (830.46 kB)
 5. Návrh na poskytnutí finančního daru města obcím zasaženým tornádembod5_financni-dar.docx (14.55 kB)
 6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021bod6_rozpočet.pdf (1.41 MB)
 7. Majetkové převodybod7_majetkove-prevody.pdf (6.86 MB)
 8. Hodinářka 2 – návrh záměrubod8-Hodinarka.docx (24.5 kB), bod8_priloha1.pdf (104.66 kB), bod8_priloha2.pdf (1.24 MB), bod8_Průvodní zpráva.doc (168.5 kB), bod8_Průvodní zpráva.docx (27.05 kB)
 9. Návrh OZV města Přelouče č. 2/2021 školské obvody základních školbod9_skolske_obvody.docx (24.88 kB)
 10. Podání žádosti o evidenci akce, registrace akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“bod10-podani_zadosti.doc (51.5 kB)
 11. Návrh na schválení Plánu financování obnovy vodovodu v majetku městabod11_plán_obnovy_vodovodu.docx (20.04 kB), bod11_priloha1.pdf (116.16 kB), bod11_priloha2.docx (389.63 kB)
 12. Všeobecná rozprava
 13. Závěr

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                        Bc. Irena B u r e š o v á

                                                                                                                             starostka města           

Zodpovídá: Radka Borská