Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Svolání  XVIII.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání :         Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :         26. 10. 2017  od 15.30 hodin

 

 

Navržený program:

 1. Zahájení 
 2. Vydání změny č. 1 územního plánu Přelouč zde ke stažení
 3. Návrh záměru na uzavření dodatku smlouvy se spol. KK Investiční s.r.o. zde ke stažení
 4. Návrh na schválení aktualizované studie zástavby Na Hodinářce a záměru na prodej pozemků pro III. etapu výstavby zde ke stažení
 5. Zpráva o činnosti RM v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním ZM
 6. Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního zde ke stažení
 7. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Mělice OV LoheniceOV Mělice
 8. Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2017 zde ke stažení
 9. Majetkové převody zde ke stažení
 10. Podnět p. Radka Straky k provedení přezkumného řízení zde ke stažení
 11. Schválení darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ZŠ a PŠ Svítání o.p.s. zde ke stažení
 12. Všeobecná rozprava
 13. Závěr

 

 

                                                                                                                      Bc. Irena B u r e š o v á

                                                                                                                           starostka města            

Zodpovídá: admin