Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XVII. zasedání ZM dne 17. 6. 2021

 1. Zahájení
 2. Rozhodnutí o podmínkách výstavby projektu sídliště Hodinářka 2bod2_Hodinarka2.docx (15.17 kB), bod2_prilohaI..PDF (1.16 MB), bod2_prilohaI..PDF (1.16 MB), bod2_prilohaII..PDF (1.2 MB), bod2_prilohaIII.PDF (1.13 MB), bod2_prilohaIV.PDF (1.13 MB)
 3. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města
 4. Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolníhobod4a_majetkovy_vybor.docx (21.68 kB), bod4b_zapis_FV.pdf (502.41 kB), bod4c-zapis_KV.pdf (419.78 kB)
 5. Návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovkabod5_zapis_OV.pdf (756.53 kB), bod5b_zapis_O_Melice.pdf (89.71 kB)
 6. Závěrečný účet města Přelouče za rok 2020bod6_zaverecny-ucet.pdf (2.11 MB)
 7. Účetní závěrka města Přelouče za rok 2020bod7_ucetni_zaverka.pdf (1.12 MB)
 8. Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2021bod8_rozpoc._opatreni.pdf (1.3 MB)
 9. Návrh na změnu systému svozu komunálního odpadubod9_svoz_KO.docx (31.9 kB)
 10. Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Klenovkabod10_pripojky_Klenovka.pdf (3.64 MB)
 11. Stavební příprava území „Libušina“ – smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvybod11_stav_upr_Libusina.pdf (5.58 MB)
 12. Majetkové převodybod12_majetkove_prevody.pdf (1.66 MB)
 13. OZV města Přelouče č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíbod13_OZV.doc (39 kB), bod13_priloha.doc (87.5 kB), BOD13_priloha.xlsx (20.23 kB), bod13_priloha_c).pdf (409.68 kB), bod13_priloha_d).pdf (396.72 kB), bod13_priloha_e).pdf (361.24 kB), bod13_priloha_f).pdf (362.23 kB), bod13_priloha_g).pdf (339.74 kB), bod13_prilohab).pdf (330.2 kB)bod13_prilohac).pdf (393.38 kB)
 14. Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2020bod14_zprava_ocinnosti_mesta.pdf (904.19 kB)
 15. Všeobecná rozprava
 16. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská