Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Svolání  XVI.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám  XVI. zasedání  Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání : Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

Doba konání :   29. 6. 2017  od 15.30 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení dokument ke stažení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního dokument ke stažení
 4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Mělice a Klenovka dokument ke stažení
 5. Účetní závěrka města Přelouče za rok 2016 dokument ke stažení
 6. Závěrečný účet města Přelouče za rok 2016 dokument ke stažení
 7. Majetkové převody dokument ke stažení
 8. Postoupení pohledávky od FK Přelouč dokument ke stažení, dokument ke stažení
 9. Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2017 dokument ke stažení
 10. Návrh na výpověď pachtovních smluv dokument ke stažení
 11. Upřesnění koncepce odkanalizování místní části Mělice dokument ke stažení
 12. Žádost statutárního města Pardubice o finanční spoluúčast města Přelouč na odkup spalovny v Rybitví dokument ke stažení
 13. Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2016
 14. Pověření k oddávání dokument ke stažení
 15. Všeobecná rozprava
 16. Závěr

   

   

    Bc. Irena B u r e š o v á

                                                                                             starostka města

Zodpovídá: