Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

16. 2. 2017

                                                                                                                      Přelouč  9. 2. 2017

                                                                                                                                 Počet listů :  1

 

 

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

 

Svolání  XIV.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám  XIV. zasedání  Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání : Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :   16. 2. 2017  od 15.30 hodin

 

 

Navržený                  1.  Zahájení  dokumenty ke stažení

program:                  2.  Zpráva o činnosti rady města v období mezi XIII. a XIV.

                                     zasedáním zastupitelstva města

                                3.  Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

                                     dokumenty ke stažení

                                4.  Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a

                                     Klenovka  dokumenty ke stažení

                                5.  Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro 

                                     rok 2017  dokumenty ke stažení

                                6.  Záměr na propachtování zemědělských pozemků města

                                     dokumenty ke stažení

                                7.  Návrh na majetkové převody  dokumenty ke stažení

                                8.  Návrh na změnu katastrální hranice 

                                     dokumenty ke stažení

                                9.  Řešení vlastnických vztahů komunikací v lokalitě „Na 

                                     Obci“  dokumenty ke stažení

                              10.  Návrh na změnu zřizovací listiny Základní školy Přelouč,

                                     Masarykovo nám. 45    dokumenty ke stažení

                              11.  Návrh darovací smlouvy pro sbormistra J. B. Foerster

                                     dokumenty ke stažení

                              12.  Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50.000 Kč na rok

                                     2017  dokumenty ke stažení

                              13.  Výplata odměn členům výborů za rok 2016   

                                     dokumenty ke stažení

                              14.  Všeobecná rozprava

                              15.   Závěr

 

 

Zodpovídá: