Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XIII. zasedání ZM Přelouče

 1. Zahájení
 2. Prezentace projektu Hodinářka 2, rozhodnutí o podmínkách výstavbybod2_Hodinarka.docx (14.72 kB), bod2_priloha1.doc (164 kB), bod2_priloha3.PDF (1.2 MB), bod2_priloha3.PDF (1.2 MB), bod2_priloha4.PDF (1.13 MB)bod2_priloha5.PDF (1.13 MB)
 3. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním zastupitelstva města
 4. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančníhobod4a_MV.docx (22.01,  kB),bod-4b_FV.pdf (252.75 kB)
 5. Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovkabod5a_OV_Lohenice.pdf (256.94 kB), bod5b_OV-Melice.pdf (84.9 kB), bod5c_OV_Klenovka.pdf (1.09 MB)
 6. Majetkové převodybod6_majetkove_prevody.pdf (6.31 MB)
 7. Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2020bod7_RO.pdf (7.67 MB)
 8. Návrh OZV č. 2/2020 o veřejném pořádkubod8_OZV.docx (1.21 MB)
 9. Prominutí poplatku z prodleníbod9_L.S..docx (16.59 kB)
 10. Smlouva o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.bod10_upsani_akcii.pdf (1.04 MB)
 11. Smlouva o započtení pohledávek se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.bod11_zap.pohledavek.pdf (1.05 MB)
 12. Všeobecná rozprava
 13. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská