Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním zastupitelstva města
3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního
4. Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka
5. Majetkové převody
6. Žádost o propachtování pozemku
7. Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020
8. „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“
9. Stanovisko města k záměru stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“
10. Smlouva o spolupráci při zajišťování provozu nemovitosti vyčleněné pro ubytování osob bez přístřeší po dobu jejich karantény
11. Návrh aktualizace zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přelouč
12. Darovací smlouva ATELIÉR JOSEF, Přelouč
13. Žádost o dotaci z rozpočtu města nad 50tis Kč
14. Všeobecná rozprava
15. Závěr
 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním zastupitelstva města
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkovéhobod3a_MV.docx (22.26 kB), bod3b_FV.pdf (224.38 kB) a finančního
 4. Návrhy a stanoviska Osadních výborů bod4a_Lohenice.pdf (136.96 kB), Mělicebod4b_Melice.pdf (90.96 kB) a Klenovkabod4a_Klenovka.pdf (304.5 kB)
 5. Majetkové převodybod5_majetkove_prevody.pdf (1.9 MB)
 6. Žádost o propachtování pozemkubod6_pacht.pdf (530.21 kB)
 7. Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020bod7-rozpočet.pdf (6.95 MB)
 8. „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“bod8_regenerace.pdf (114.83 kB), bod8_priloha1.pdf (13.22 MB)
 9. Stanovisko města k záměru stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“bod9_stanovisko_Valy.docx (13.54 kB)
 10. Smlouva o spolupráci při zajišťování provozu nemovitosti vyčleněné pro ubytování osob bez přístřeší po dobu jejich karanténybod10_smlouve_Pce.docx (13.63 kB), bod10_priloha1.pdf (157.57 kB), bod10_priloha2.docx (37.36 kB), bod10_priloha3.xlsx (10.35 kB),
 11. Návrh aktualizace zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přeloučbod11_JSDH.docx (12.93 kB), bod11_priloha.doc (51.5 kB)
 12. Darovací smlouva ATELIÉR JOSEF, Přeloučbod12_Svehla.pdf (67.34 kB)
 13. Žádost o dotaci z rozpočtu města nad 50tis Kčbod13_dotace.doc (46.5 kB), bod13_priloha.docx (27.78 kB)
 14. Všeobecná rozprava
 15. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská