Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XI. zasedání ZM dne 23. 6. 2020

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi X. a XI. zasedáním zastupitelstva města
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního bod3a_zapisMV.pdf (301.62 kB), bod3b_zapisFV.pdf (657.85 kB), bod3b_priloha1.docx (14.92 kB), bod3b_priloha2.xlsx (14.7 kB)
 4. Návrhy a stanoviska osadního výboru Klenovkabod4a_OVKlenovka.pdf (978.12 kB), bod4b_OVLohenice.docx (17.92 kB)
 5. Závěrečný účet města Přelouče za rok 2019 bod5_zaver_ucet.pdf (11.04 MB)
 6. Účetní závěrka města Přelouče za rok 2019 bod6_ucetni_zaverka.pdf (5.88 MB)
 7. Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2020 bod7_rozpoc_opatreni.pdf (4.6 MB)
 8. Investiční rozpočtový výhled na roky 2020–2024 bod8_invest.vyhled.docx (12.96 kB), bod8_priloha.docx (14.69 kB)
 9. Záměr na propachtování pozemků ve Štěpánověbod9_pacht.pdf (496.58 kB)
 10. Majetkové převodybod10_majetkove_prevody.pdf (4.88 MB)
 11. Stavební příprava území „Libušina“ pro budoucí vilovou zástavbu bod11_Libusina.pdf (1.06 MB)
 12. Žádost KK Investiční s.r.o. o odkoupení pozemkubod12_zadostKK.pdf (897.82 kB)
 13. Velikostní skladba bytů v architektonické studii Na Hodinářce bod13_byty_Hodinarka.docx (14.01 kB), bod13_priloha.docx (17.09 kB)
 14. Návrh OZV č. 2/2020 o nočním klidu bod14_OZV.docx (24.21 kB)
 15. Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy s FK Přelouč z.s.bod15_FK_Prelouc.doc (44 kB), bod15_priloha.docx (16.68 kB)
 16. Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2019 bod16_Vyr.zp.pdf (1.88 MB)
 17. Všeobecná rozprava
 18. Závěr

   

Zodpovídá: Radka Borská