Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

15. 9. 2016

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

 

                                                                                                                                 Přelouč  8. 9. 2016

                                                                                                                                Počet listů :  1

 

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

Svolání  XI.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám  XI. zasedání  Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání : Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :   15. 9. 2016  od 15.30 hodin

 

Navržený                  1.  Zahájení

program:                  2.  Studie Městského parku

                                3.  Zpráva o činnosti rady města v období mezi X. a XI.      

                                     zasedáním zastupitelstva města

                                4.  Návrhy a stanoviska výboru majetkového

                                     dokumenty ke stažení

                                5.  Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice  a  

                                     Klenovka dokumenty ke stažení

                                6.  Rozpočtové opatření č. 4 a 5 rozpočtu města pro rok

                                     2016 dokumenty ke stažení

                                7.  Majetkové převody  dokumenty ke stažení

                                8.  Projekt regenerace  sídliště  „U školy“ v Přelouči

                                     dokumenty ke staženízde ke stažení, zde ke stažení,

                                     zde ke stažení

                                9.  Odpis nedobytné pohledávky dokumenty ke stažení

                              10.  Návrh občanů na ocenění Miloše Stantejského 

                                     dokumenty ke stažení

                              11.  Návrh na zastupování města Přelouč advokátní kanceláří 

                                     – církevní restituce  dokumenty ke stažení

                              12.  Všeobecná rozprava dokumenty ke stažení

                              13.   Závěr

 

Zodpovídá: