Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

28. 6. 2016

Svolání  X.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám  X. zasedání  Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání : Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :   28. 6. 2016  od 15.30 hodin

 

Navržený                  1.  Zahájení

program:                  2.  Schválení zadání změny č. 1 Územního plánu Přelou

                                     dokumenty ke stažení

                                3.  Studie Městského parku v Přelouči dokumenty ke stažení

                                4.  Zpráva o činnosti rady města v období mezi IX. a X.

                                    zasedáním zastupitelstva  města

                                5.  Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního     

                                     a  kontrolního dokumenty ke stažení

                                6.  Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice    

                                     a Klenovka dokumenty ke stažení

                                7.  Účetní závěrka města Přelouče za rok 2015

                                     dokumenty ke stažení

                                8.  Závěrečný účet města Přelouče za rok 2015

                                     dokumenty ke stažení

                                9.  Studie komunitního domu Přelouč dokumenty ke stažení

                              10.  Informace k vícepracím při rekonstrukci tribuny 

                                     fotbalového stadionu dokumenty ke stažení

                              11.  Finanční příspěvek města na výstavbu kanalizace Lhota 

                                     –  Škudly  dokumenty ke stažení

                              12.  Majetkové převody dokumenty ke stažení

                                     dokumenty ke stažení

                              13.  Smlouva o zřízení věcného břemene

                                     dokumenty ke stažení

                              14.  Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok

                                     2016   dokumenty ke stažení

                              15.  Žádost Charity Přelouč o zřízení 3 městských bytů

                                    dokumenty ke stažení

                              16.  Nabídka převzetí obchodního podílu společnosti

                                    Hydrolabe s.r.o.  dokumenty ke stažení

                                    dokumenty ke stažení

                              17.  Změna č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny Přelouč 

                                    dokumenty ke stažení

                              18.  Všeobecná rozprava

                              19.  Závěr

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

Zodpovídá: