Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

VII. ZM dne 17. 12. 2019

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi VI. a VII. zasedáním zastupitelstva města
3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního
4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
6. Majetkové převody
7. Návrh OZV č. 7/2019 o místním poplatku ze psů
8. Návrh OZV č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Změna podmínek pro vypracování architektonických studií nové budovy Městské knihovny Přelouč
10. Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2019
11. Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2020
12. Podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“
13. Návrh na udělení ceny Osobnost města Přelouče panu Josefu Volejníkovi
14. Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2019
15. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 1. 2020
16. Všeobecná rozprava
17. Závěr
 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi VI. a VII. zasedáním zastupitelstva města
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního bod3a_MV.docx (21.71 kB)bod3b_FV.pdf (357.06 kB) a kontrolníhobod3c.pdf (48.15 kB)
 4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenicebod4a.pdf (215.56 kB), bod4aI.docx (15.65 kB) Mělicebod4b.doc (21 kB) a Klenovkabod4cI.pdf (262.83 kB), bod4cII.doc (38.5 kB)
 5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.bod5_VaK.pdf (194.85 kB)
 6. Majetkové převody bod6_majetek.pdf (4.92 MB)
 7. Návrh OZV č. 7/2019 o místním poplatku ze psůbod7_OZV_72019.doc (39 kB), bod7_priloha.doc (74 kB)
 8. Návrh OZV č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůbod8_OZV82019.doc (42.5 kB). bod8_prilohaI.xlsx (13.11 kB), bod8_prilohaII.doc (86 kB)
 9. Změna podmínek pro vypracování architektonických studií nové budovy Městské knihovny Přeloučbod9_podminky_knihovna.docx (17.46 kB)
 10. Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2019 bod10_opa6 (3).pdf (7.85 MB)
 11. Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2020 bod11_R2020 (2).pdf (13.02 MB)
 12. Podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“ bod12_dotace.doc (1.13 MB), bod12_priloha.pdf (412.69 kB)
 13. Návrh na udělení ceny Osobnost města Přelouče panu Josefu Volejníkovibod13_osobnost.docx (12.75 kB), priloha_bod13.docx (14.02 kB)
 14. Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2019bod14_odměny.docx (15.26 kB)
 15. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 1. 2020bod15.docx (14.32 kB)
 16. Všeobecná rozprava
 17. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská