Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Podklady XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

28. 6. 2018

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

 

                                                                                                                                  Přelouč 20. 6. 2018

                                                                                                                           Počet listů :  1

 

 

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

 

Svolání  XXIII.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání :         Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :         28. 6. 2018  od 15.30 hodin

 

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti RM v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním ZM
 3. Návrhy a stanoviska osadního výboru Klenovka (2x) a Mělicezde ke stažení,zde ke stažení, zde ke stažení
 4. Návrhy a stanoviska výborů finančního a majetkovéhozde ke staženízde ke stažení
 5. Účetní závěrka města Přelouče za rok 2017zde ke stažení
 6. Závěrečný účet města Přelouče na rok 2017zde ke stažení
 7. Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2018zde ke stažení
 8. Majetkové převodyzde ke stažení
 9. Návrh kupní smlouvy zde ke stažení, zde ke stažení
 10. Propachtování pozemkůzde ke stažení
 11. Návrh podmínek pro zpracování studie dostavby lokality Na Hodinářcezde ke stažení
 12. Aktualizace projektu „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení
 13. Žádost CFGA o výpůjčku pozemkůzde ke stažení
 14. Pověření Mgr. Petra Veselého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželstvízde ke stažení
 15. Stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební obdobízde ke stažení
 16. Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2017zde ke stažení
 17. Všeobecná rozprava
 18. Závěr

   

   

   

   

   

                                                                                                                        Bc. Irena B u r e š o v á

                                                                                                                             starostka města                       

   

   

   

   

  ----------------------------------------------

  všechny zprávy pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici v elektronické podobě na www.mestoprelouc.cz – město - orgány města – zastupitelstvo – dokumenty k zasedání zastupitelstva

Zodpovídá: Radka Borská