Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Podklady XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

19. 4. 2018

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

 

                                                                                                                                  Přelouč 12. 4. 2018

                                                                                                                           Počet listů :  1

 

 

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

 

Svolání  XXII.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání :         Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :         19. 4. 2018  od 15.30 hodin

 

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Studie využití domů č.p. 25 a 26 na Masarykově náměstí muzeum příloha
 3. Zpráva o činnosti RM v období mezi XXI. a XXII. zasedáním ZM
 4. Výběr developera pro zástavbu lokality Na Hodinářce zde ke stažení příloha
 5. Žádost CFGA o výpůjčku pozemků za účelem vybudování FotbalParku zde ke stažení příloha
 6. Návrhy a stanoviska výborů finančního, kontrolního a majetkového Finanční Kontrolní Majetkový
 7. Návrhy a stanoviska osadního výboru Lohenice a Klenovka Lohenice Klenovka
 8. Žádost Junák, z.s. o dotaci z rozpočtu města zde ke stažení
 9. Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2018 zde ke stažení
 10. Majetkové převody zde ke stažení
 11. Vydání zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“zde ke stažení příloha
 12. Žádost ISA CONSULT s.r.o. a ALESSA 248 s.r.o. o odkup části pozemku 917/1 v k.ú. Přelouč zde ke stažení příloha
 13. Návrh darovací smlouvy pro sbormistra sboru J. B. Foerster zde ke stažení
 14. Návrh na zrušení záměru prodeje budovy č.p. 877 včetně pozemků zde ke stažení
 15. Volby přísedících Okresního soudu v Pardubicích zde ke stažení příloha
 16. Odvolání nároku na úhradu škody vůči městu – pan Josef Rozkošný zde ke stažení
 17. Všeobecná rozprava
 18. Závěr

   

   

   

   

   

                                                                                                                        Bc. Irena B u r e š o v á

                                                                                                                             starostka města                       

   

   

   

   

  ----------------------------------------------

  všechny zprávy pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici v elektronické podobě na www.mestoprelouc.cz – město - orgány města – zastupitelstvo – dokumenty k zasedání zastupitelstva

Zodpovídá: Radka Borská