Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady VIII. zasedání ZM dne 28. 1. 2020

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním zastupitelstva města
3. Vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
4. Podání žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“
5. Všeobecná rozprava
6. Závěr

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

 

                                                                                                                        Přelouč 21. 1. 2020

                                                                                                                           Počet listů :  1

 

 

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

 

Svolání VIII.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

 

na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání :         Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :         28. 1. 2020  od 16.00 hodin

 

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním zastupitelstva města
 3. Vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.bod3.pdf (144.97 kB)
 4. Podání žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“bod4.pdf (111.93 kB)
 5. Všeobecná rozprava
 6. Závěr

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                        Bc. Irena B u r e š o v á

                                                                                                                             starostka města           

   

   

Zodpovídá: Radka Borská