Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro XXIV. ZM dne 28. 6. 2022

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním zastupitelstva města
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkovéhobod3a_MV.docx (25.81 kB) a finančníhobod3b_FV.pdf (167 kB)
 4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenicebod4a_OV_Lohenice.pdf (275.71 kB), Mělicebod4b_OV_Melice.pdf (159.04 kB) a Klenovkabod4c_OV_Klenovka.pdf (1.21 MB)
 5. Návrh na poskytnutí dotací na rok 2022 z rozpočtu městabod5_dotace.docx (19.68 kB)bod5_priloha1.docx (28.83 kB)bod5_priloha2.docx (27.17 kB)bod5_priloha3.docx (28.37 kB)bod5_priloha4.docx (28.27 kB)bod5_priloha5.docx (28.21 kB)
 6. Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2022bod6_RO_navrh.pdf (5.49 MB)
 7. Účetní závěrka města Přelouče za rok 2021bod7_ucetna_zaverka.pdf (4.82 MB)
 8. Závěrečný účet města Přelouče za rok 2021bod8_zaverecny_ucet.pdf (9.72 MB)
 9. Majetkové převodybod9_majet_prevody.pdf (9.22 MB)
 10. Výpověď pachtovní smlouvybod10_pacht.docx (13.89 kB)
 11. Návrh na Ujednání o nepřevedení podílu s bytovými družstvybod11_bytova_druzstva.docx (16.64 kB)bod11_priloha.docx (19.59 kB)
 12. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke Smluvní dokumentaci se společností enteria a.s. Pardubice na realizaci projektu „Přelouč – Sídliště Hodinářka 2“bod12_Hodinarka2.docx (19.91 kB)bod12_priloha.doc (43.5 kB)
 13. Pořízení Změny č. 5 Územního plánu Přeloučbod13_ÚP.doc (37.5 kB)
 14. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Přelouče na volební období 2022 – 2026bod14_pocet_clenu.docx (14.25 kB)
 15. Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2021bod15_vyrocni_zprava.pdf (1.17 MB)
 16. Všeobecná rozprava
 17. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská