Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro XXIV. zasedání ZM

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

 

                                                                                                                                  Přelouč 20. 9. 2018

                                                                                                                           Počet listů :  1

 

 

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

 

Svolání  XXIV.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání :         Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :         27. 9. 2018  od 15.30 hodin

 

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti RM v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním ZM
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolníhozde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení
 4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice (3x) a Mělice (2x)zde ke stažení, zde ke stažení
 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2018zde ke stažení
 6. Majetkové převodyzde ke stažení
 7. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 15/28 ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi městem Přelouč a KK Investiční s.r.o.zde ke stažení
 8. Výstavba 33 rodinných domů Klenovka – převzetí technické infrastruktury městem Přeloučzde ke stažení
 9. Propachtování zemědělských pozemků městazde ke stažení
 10. Návrhy architektů na způsob zástavby lokality Na Hodinářcezde ke stažení
 11. Pronájem pozemků města pro vybudování areálu Fotbal parku Přeloučzde ke stažení
 12. Všeobecná rozprava
 13. Závěr

   

   

   

   

   

                                                                                                                        Bc. Irena B u r e š o v á

                                                                                                                             starostka města                       

   

   

Zodpovídá: Radka Borská