Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro XXIII. ZM dne 21. 4. 2022

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančníhobod3b_FV.pdf (106.87 kB)
 4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Mělicebod4a_OVMelice.pdf (93.21 kB) a Klenovkabod4b_OVKlenovka.pdf (651.56 kB)
 5. Majetkové převodybod5_majetkove_prevody.pdf (1.15 MB)
 6. Návrh na poskytnutí finančního daru České hasičské jednotě – hasičskému sboru Přeloučbod6_darČHJ.docx (14.33 kB)bod6_priloha1.pdf (176.05 kB)bod6_priloha2.docx (17.51 kB)
 7. Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2022bod7_RO2.docx (19.08 kB)bod7_priloha.xls (131 kB)
 8. Návrh na schválení Smluvní dokumentace se společností enteria Pardubice na realizaci projektu „Přelouč – Sídliště Hodinářka 2“bo8_Hodinarka.docx (26.21 kB)bod8_priloha2.docx (32.38 kB)bod8_priloha1.docx (56.12 kB)bod8_priloha3.pdf (808.07 kB)
 9. Vyhlášení záměru prodeje pozemků pod bytovými domybod9-prodej_pozemku_BD.doc (40 kB)bod9_priloha1.docx (17.91 kB)bod9_priloha2.docx (18.02 kB)bod9_priloha3.docx (20.09 kB)bod9_priloha4.docx (18.12 kB)bod9_priloha5.docx (20.57 kB)
 10. Návrh na pořízení změny č. 4 Územního plánu Přelouč zkráceným postupembod10_ÚP4.doc (3.03 MB)bod10_priloha1.pdf (1.01 MB)bod10_priloha2.pdf (9.32 MB)
 11. Návrh na schválení nového názvu ulice v Přeloučibod11_název_ulice.doc (2.65 MB)
 12. Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50 tis. Kč na rok 2022bod12_dotace.docx (18.25 kB)bod12_priloha1.docx (28.55 kB)bod12_priloha2.docx (28.32 kB)
 13. Výsledky analýzy třídění odpadů ve městě Přelouč v letech 2021–2022bod13_odpady.doc (2.7 MB)bod13-priloha.pdf (687.32 kB)
 14. Všeobecná rozprava
 15. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská