Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro XX ZM dne 14. 12. 2021

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva městabod2_zprava_o_cinnosti.docx (22.99 kB)
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkovéhobod3a_MV.docx (23.08 kB) a finančníhobod3b_FV.pdf (176.46 kB)
 4. Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenicebod4a_OV_Lohenice.pdf,  (145.59 kB) (246.42 kB)bod4a_OV_Lohenice.pdf (274.4 kB) Mělicebod4b_OV_Melice.pdf (91.37 kB) a Klenovkabod4c_OV_Klenovka.pdf (637.27 kB)bod4c_OV_Klenovka.pdf (795.52 kB)
 5. Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2021bod5_opatr_c.6.pdf (6.85 MB)
 6. Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2022bod6_rozpocet-2022.pdf (10.72 MB)bod6_navrh.pdf (1.37 MB)
 7. Střednědobý výhled rozpočtu města Přelouče na období 2023–2025bod7_vyhled_2023_25.pdf (1.09 MB)
 8. Majetkové převodybod8_majetkove_prevody.pdf (6.04 MB)
 9. Memorandum o deklarování veřejného zájmu, vzájemné spolupráci a podpory v oblasti ochrany životního prostředí v lokalitě ložiska štěrkopísku Lohenice IV.bod9_sterkopisky.docx (13.73 kB)bod9_priloha.docx (24.85 kB)
 10. Nabídka odkupu akcií společnosti Pardubická plavební a.s. od Statutárního města Pardubicebod10_odkup_akcii.docx (14.32 kB)bod10-prilooha1.docx (28.39 kB)bod10_priloha2.pdf (5.66 MB)
 11. Poznatky z průzkumu obsahu a zaplnění popelnic na směsný komunální odpad s ohledem na třídění odpadů ve vybrané zástavbě rodinných domů v období červenec–říjen 2021bod11_trideni_KO.docx (1.32 MB)
 12. Odvolání člena Osadního výboru Lohenice, určení nového členabod12_odvolani_clenaOV.docx (13.23 kB) 
 13. Žádost předsedy OV Klebnovka na snížení měsíční odměny za výjkon funkce předsedy OV bod13.docx (13.66 kB)bod13_priloha.pdf (64.6 kB)
 14. Rezignace na funkci člena FV, volba nového člena bod14.docx (13.39 kBbod14_priloha.pdf (51.33 kB)
 15. Všeobecná rozprava
 16. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská