Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro XIX ZM dne 14. 10. 2021

 1. Zahájení
 2. Vyhlášení záměru prodeje pozemků pod bytovými domy č.p. 1520, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566,1567, 1568, 1537, 1538, 1539 a 1540bod2_pozemky.docx (30.94 kB), bod2_priloha1.pdf (3.65 MB), bod2_priloha2.pdf (6.64 MB)
 3. Vyhlášení záměru darování spoluvlastnického podílu k bytovým domům bod3_byty_darovani.doc (50 kB)bod3_priloha1.pdf (871.78 kB), bod3_priloha2.pdf (1.01 MB)
 4. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva městabod4_zprava.docx (15.58 kB)
 5. Návrhy a stanoviska výborů majetkovéhobod5a_MV.docx (21.58 kB), finančníhobod5b_FV.pdf (232.1 kB) a kontrolníhobod5c_KV.pdf (120.65 kB)
 6. Návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovkabod6_OV_Klenovka.pdf (810.07 kB)
 7. Informace k rekonstrukci budovy školní jídelnybod7_školni_jidelna.doc (68 kB)
 8. Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2021bod8_RO.pdf (7.39 MB)
 9. Majetkové převodybod9_majetkove_prevody.pdf (478.75 kB)
 10. Návrh OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvíbod10_OZV_32021.doc (39.5 kB), bod10_priloha.docx (35.96 kB)
 11. Upsání akcií o vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu VAK a.s. Pardubicebod11_akcie.doc (57.5 kB), bod11_priloha1.docx (40.87 kB), bod11_priloha2.docx (36.73 kB),bod11_priloha3.docx (39.28 kB)
 12. Všeobecná rozprava
 13. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská