Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro VI. ZM dne 24. 10. 2023

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi V. a VI. zasedáním zastupitelstva města
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkovéhoVI._bod3a.pdf (46.77 kB) a finančníhoVI_FV.pdf (231 kB)
 4. Návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice VI_bod4a.pdf (37.08 kB)a KlenovkaVI_bod4b.pdf (1.34 MB)
 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2023VI._bod5.pdf (13.64 MB)
 6. Majetkové převodyVI._bod6.pdf (2.17 MB)
 7. Přístavba budovy Základní školy Smetanova č.p. 1509 ve Školní ulici č.p. 1510 v PřeloučiVI._bod7.pdf (660.19 kB)
 8. Aktualizace Programu rozvoje obce Města PřeloučeVI._bod8.pdf (169.04 kB)bod8_priloha.pdf (1.9 MB)
 9. Převod spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách – návrh darovacích smluvVI._bod9.pdf (197.19 kB)
 10. Změna termínu zahájení pořízení Změny č. 5 Územního plánu PřeloučVI._bod10.pdf (3.61 MB)
 11. Všeobecná rozprava
 12. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská