Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Podklady pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Přelouče

 1. Úvod (počet přítomných, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu)
 2. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
 3. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Přeloučebod3.docx (13.38 kB)
 4. Určení počtu místostarostůbody_4_5.docx (13.62 kB)
 5. Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
 6. Rozhodnutí o způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů finančního, kontrolního a majetkovéhobod_6.docx (15.54 kB)
 1. Schválení volebního řádu pro tajnou volbubod_6a.docx (13.91 kB)
 2. Volba členů volební komise
 1. Volba starostybody_7_8_9.docx (13.64 kB)
 2. Volba místostarosty
 3. Stanovení počtu členů rady města
 4. Volba členů rady městabody_10_11_12.docx (14.05 kB)
 5. Svěření úkolů místostarostovi
 6. Zřízení výborů zastupitelstva města a určení počtu jejich členů
 7. Volba předsedy finančního výborubody_13_14_15_16.docx (13.58 kB)
 8. Volba dalších členů finančního výboru
 9. Volba předsedy kontrolního výboru
 10. Volba dalších členů kontrolního výboru
 11. Volba předsedy majetkového výborubody_17_18.docx (13.25 kB)
 12. Volba dalších členů majetkového výboru
 13. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstvabod_19.docx (19.17 kB)
 14. Delegování zástupců města na jednání valných hromad společností s majetkovou účastí městabod_20.docx (19.8 kB)
 15. Všeobecná rozprava
 16. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská