Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro IV. zasedání ZM

Město Přelouč
starostka města Přelouč

Přelouč 17. 6. 2019
Počet listů : 1


členům Zastupitelstva města Přelouč


Svolání IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouč


Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

Místo konání : Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

Doba konání : 25. 6. 2019 od 16.00 hodin


Navržený program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti RM v období mezi III. a IV. zasedáním ZM
3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního
4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Klenovka
5. Účetní závěrka města Přelouče za rok 2018
6. Závěrečný účet města Přelouče za rok 2018
7. Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2019
8. Majetkové převody
9. Návrh OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku
10. Návrh na schválení Smlouvy o dílo na zpracování urbanistické studie zástavby lokality Na Hodinářce
11. Odpis nedobytné pohledávky
12. Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50tis. Kč
13. Návrh darovací smlouvy se Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísků
14. Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2018
15. Všeobecná rozprava
16. Závěr


Bc. Irena B u r e š o v á
starostka města

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

 

                                                                                                                        Přelouč 17. 6. 2019

                                                                                                                           Počet listů :  1

 

 

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

 

Svolání  IV.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

           

 

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání :         Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

 

Doba konání :         25. 6. 2019  od 16.00 hodin

 

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti RM v období mezi III. a IV. zasedáním ZM
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkovéhobod3a.docx (22.89 kB) a finančníhobod3b.pdf (270.5 kB)
 4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenicebod4a.pdf (1.37 MB) a Klenovkabod4b.pdf (1.02 MB)
 5. Účetní závěrka města Přelouče za rok 2018bod5.pdf (5.3 MB)
 6. Závěrečný účet města Přelouče za rok 2018bod6.pdf (10.81 MB)
 7. Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2019bod7.pdf (4.99 MB)
 8. Majetkové převodybod8.pdf (7.6 MB), bod8_priloha.pdf (249.26 kB)
 9. Návrh OZV č. 6/2019 o veřejném pořádkubod9.docx (37.81 kB)
 10. Návrh na schválení Smlouvy o dílo na zpracování urbanistické studie zástavby lokality Na Hodinářcebod10.docx (22.49 kB)
 11. Odpis nedobytné pohledávkybod11.doc (45.5 kB)
 12. Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50tis. Kčbod12.doc (44 kB),bod12priloha.docx (26.22 kB),prilohabod12.docx (25.94 kB)
 13. Návrh darovací smlouvy se Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopískůbod13.docx (15.6 kB)
 14. Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2018bod14.pdf (983.72 kB)
 15. Všeobecná rozprava
 16. Závěr

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                        Bc. Irena B u r e š o v á

                                                                                                                             starostka města                       

Zodpovídá: Radka Borská