Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro II. zasedání ZM 23. 2. 2023

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi I. a II. zasedáním zastupitelstva města
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkovéhobod3a_MV.docx (22.4 kB) a finančníhobod3b_FV.pdf (534.17 kB)
 4. Návrhy a stanoviska Osadních výborů Klenovkabod4a_OV_Klenovka.pdf (625.25 kB) a Mělicebod4b_OV_Melice.pdf (155.43 kB)
 5. Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2023bod5_rozpocet.pdf (1.15 MB)
 6. Majetkové převodybod6_majet-prevody.pdf (1.32 MB)
 7. Smlouva s Vodovody a kanalizacemi Pardubice, a.s. na odkoupení pozemkubod7_pozemky-VaK.doc (54 kB)bod7-priloha1.docx (247.48 kB)bod7_priloha2.pdf (1.64 MB)bod7_priloha3.pdf (206.11 kB)
 8. Návrh na poskytnutí dotací na rok 2023 z rozpočtu města bod8_dotace2023.docx (30.07 kB)bod8_navrh_dotace.docx (28.63 kB)bod8_priloha.pdf (3.86 MB)
 9. Výplata odměn členům výborů za rok 2022bod9_odmeny_vybory.docx (12.64 kB)bod9-pril.1.pdf (1.06 MB)
 10. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva městabod10_odmeny_ZM.docx (17.77 kB)
 11. Návrh na volbu zástupce města do představenstva spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.bod11_volba_VaK.docx (12.91 kB)
 12. Smlouva o sdružení prostředků na činnost společné JSDH s obcí Valybod12_spol_JSDH.docx (12.97 kB)bod12_priloha.doc (41.5 kB)
 13. Pověření člena zastupitelstva k oddáváníbod13_oddavani.docx (12.72 kB)
 14. Pověření určeného strážníka jednáním v pracovněprávních vztazíchbod14_poverení-straznika.docx (12.73 kB)
 15. Změna frekvence svozu komunálního odpadu u rodinných domůbod15_svoz_KO.doc (118.5 kB)
 16. Všeobecná rozprava
 17. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská