Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

podklady pro I. ZM dne 15. 12. 2022

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi ustavujícím a I. zasedáním zastupitelstva města
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkovéhobod3a_MV.pdf (259.22 kB) a finančníhobod3b_FV.pdf (725.41 kB)
 4. Návrh na poskytnutí dotací na rok 2022 z rozpočtu městabod4_dotace.docx (18 kB)bod4_priloha.docx (32.14 kB)
 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2022bod5_opatreni5.pdf (6.23 MB)
 6. Návrh rozpočtu města Přelouče pro rok 2023bod6_rozpocet.pdf (8.96 MB)bod6_priloha.doc (81.5 kB)
 7. Majetkové převodybod7_majetkove-prevody.pdf (4.68 MB)
 8. Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částechbod8_pravidla_OV.docx (12.41 kB)bod8_priloha.doc (61.5 kB)
 9. Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samosprávbod9_priloha.doc (69.5 kB)bod9_úravidla_majetek_finance.docx (12.37 kB)
 10. Návrh na zřízení Osadního výboru Mělice, volba členů a předsedybod10_OV_Mělice.docx (14.59 kB)bod10_priloha.pdf (59.75 kB)
 11. Návrh na zřízení Osadního výboru Klenovka, volba členů a předsedybod11_OV-Klenovka.docx (14.32 kB)bod11_priloha.pdf (133.02 kB)
 12. Návrh na zřízení Osadního výboru Lohenice, volba členů a předsedybod12_OV_Lohenice.docx (14.24 kB)bod12_priloha.png (16.01 MB)
 13. Pravidla městabod13_pravidla.pdf (185.13 kB)
 14. Návrh zřizovací listiny JSDH Přeloučbod14_JSDH.docx (13.4 kB)bod14_priloha.docx (22.92 kB)
 15. Výkon funkce člena Komise bez nároku na odměnubod15_vykon_funkce.docx (12.52 kB)
 16. Pověření člena zastupitelstva k oddáváníbod16-oddávání.docx (12.48 kB)
 17. Pověření určeného strážníka řízením MP Přeloučbod17_povereni_MP.docx (12.64 kB)
 18. Zrušení části usnesení a volba člena FVbod18_zmena_FV.docx (15.35 kB)
 19. Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvíbod19_OZV.docx (17.77 kB)bod19_priloha1.docx (26.39 kB)bod19_priloha2.pdf (196.03 kB)
 20. Všeobecná rozprava
 21. Závěr
Zodpovídá: Radka Borská