Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Podklady k V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

17. 9. 2015

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

                                                                                                                                 Přelouč  10. 9. 2015

 

členům Zastupitelstva města Přelouč

Svolání  V.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

 

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám  V. zasedání  Zastupitelstva města Přelouč.

Místo konání : Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

Doba konání :  17. 9. 2015  od 15.30 hodin

Navržený program:

1.  Zahájení

2.  Zpráva o činnosti rady města v období mezi  IV. a V. zasedáním zastupitelstva

3.  Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

 dokumenty ke stažení

4.  Návrhy a stanoviska osadních výborů  Mělice a Klenovka

dokumenty ke stažení

5.  Schválení rozpočtové změny z důvodu zaplacení odvodu do rozpočtu RR regionu soudržnosti SV

dokumenty ke stažení

6.  Informace k žádosti města o finanční dotaci  na rekonstrukci fotbalového  stadionu a návrh dalšího postupu

dokumenty ke stažení

7.  Náklady spojené se snížením energetické náročnosti budovy kina a novou úpravou jeho interiéru

 dokumenty ke stažení           

8.  Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2015

dokumenty ke stažení

9.  Pravidla prodeje nemovitého majetku města

dokumenty ke stažení

10.  Majetkové převody

 dokumenty ke stažení

11.  Žádost o odprodej pozemku Ing. Jurík

 dokumenty ke stažení

12.  Návrh OZV č. 9/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

dokumenty ke stažení

13.  Návrh OZV č. 10/2015 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství

dokumenty ke stažení

14.  Petice provozovatelů na OZV č. 4/2015 o regulaci provozní doby pohostinských zařízení

dokumenty ke stažení

15.  Návrh na vyjádření podpory a předběžného příslibu spolufinancování nové sociální služby

dokumenty ke stažení

16.  Volba člena majetkového výboru

dokumenty ke stažení

17.  Všeobecná rozprava

18.  Závěr

                                                                                                                     Bc. Irena B u r e š o v á

starostka města


Kompletní dokumenty k V. zasedání zastupitelstva města (.zip) zde ke stažení

Zodpovídá: