Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Dokumenty ke IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouč

starostka města Přelouč

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

Přelouč  22. 6. 2015

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

Svolání  IV.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

    

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám IV. zasedání  Zastupitelstva města Přelouč.

 

Místo konání : Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

Doba konání :  30. 6. 2015  od 15.30 hodin

 

Navržený program:             

 

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi III. a IV. zasedáním zastupitelstva
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního
  Dokumenty ke stažení (.doc)
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 5. Účetní závěrka města Přelouče za rok 2014
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 6. Závěrečný účet města Přelouče za rok 2014
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 7. Návrh na zrušení regulačního plánu Přelouč - Lipiny
  Dokumenty ke stažení (.doc)
 8. Podnět na pořízení změny č. 1 územního plánu Přelouč
  Dokumenty ke stažení (.doc)
 9. Majetkové převody
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 10. Návrh na zřízení věcných břemen
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 11. Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2015
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 12. Návrh na jmenování nového velitele Městské policie Přelouč
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 13. Návrh OZV č. 5/2015, kterou se zrušuje OZV o povinném hubení hlodavců
  Dokumenty ke stažení (.doc)
 14. Návrh OZV č. 6/2015, kterou se stanoví školské obvody ZŠ
  Dokumenty ke stažení (.doc)
 15. Návrh OZV č. 7/2015, jíž se stanoví čas, ve kterém lze provozovat sázkové hry
  Dokumenty ke stažení (.doc)
 16. Návrh OZV č. 8/2015, kterou se zrušuje OZV o závazných částech regulačního plánu Přelouč – Lipiny
  Dokumenty ke stažení (.doc)
 17. Návrh OZV č. 9/2015, kterou se zrušuje OZV č.1/2006 o závazných částech územního plánu města Přelouč
  Dokumenty ke stažení (.doc)
 18. Uznání dluhu a návrh dohody o splátkách
  Dokumenty ke stažení (.doc)
 19. Návrh darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru ČR - HZS PK
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 20. Návrh darovací smlouvy na finanční dar sbormistrovi pěveckého sboru Foerster
  Dokumenty ke stažení (.doc)
 21. Přehled vývoje trestné činnosti dětí a mládeže za období 2012-2014
  Dokumenty ke stažení (.doc)
 22. Návrh na schválení Memoranda o vzájemné spolupráci
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 23. Návrh na schválení Zakládací smlouvy a stanov svazku obcí Pardubická labská
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 24. Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2014
  Dokumenty ke stažení (.pdf)
 25. Všeobecná rozprava
 26. Závěr

 

Kompletní dokumenty ke IV. zasedání ZM Přelouč (.zip)

 

Bc. Irena B u r e š o v á

starostka města

Zodpovídá: