Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Dokumenty ke III. zasedání Zastupitelstva města Přelouč

starostka města Přelouč

Město  Přelouč

starostka města Přelouč

Přelouč  9. 4. 2015

členům Zastupitelstva města Přelouč

 

Svolání  III.  zasedání Zastupitelstva města Přelouč

 

Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám III. zasedání  Zastupitelstva města Přelouč.

Místo konání : Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

Doba konání :  16. 4. 2015  od 15.30 hodin

 

Navržený program:    

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi II. a III. zasedáním zastupitelstva
 3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního
  Dokumenty ke stažení
 4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka
  Dokumenty ke stažení
 5. Posouzení potřebnosti pořízení monitorovacího systému GPS a nového služebního vozidla pro Technické služby města Přelouče
  Dokumenty ke stažení
 6. Uplatnění územního plánu v lokalitě lohenicko-mělických písníků
  Dokumenty ke stažení
 7. Návrh pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města
  Dokumenty ke stažení
 8. Návrh na zvýšení odměn členům zastupitelstva a předsedům komisí a výborů
  Dokumenty ke stažení
 9. Žádost občanů o řešení výstavby komunikace v Lohenicích
  Dokumenty ke stažení
 10. Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2015
  Dokumenty ke stažení
 11. Návrh na majetkové převody
  Dokumenty ke stažení
 12. Návrh smluv o zřízení věcných břemen
  Dokumenty ke stažení
 13. Návrh OZV č. 2/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
  Dokumenty ke stažení
 14. Návrh OZV č. 3/2015 jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry
  Dokumenty ke stažení
 15. Návrh OZV č. 4/2015 o regulaci provozní doby pohostinských provozoven
  Dokumenty ke stažení
 16. Záměr založení spolku Pardubická labská
  Dokumenty ke stažení
 17. Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu OO PČR Přelouč za rok 2014
  Dokumenty ke stažení
 18. Všeobecná rozprava
 19. Závěr

 

 

                                        Bc. Irena B u r e š o v á
                                              starostka města  

 

Zodpovídá: