Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyvěšeno: 20. 6. 2024
podklady pro IX.ZM dne 18. 4. 2024
Vyvěšeno: 11. 4. 2024
Vyvěšeno: 7. 2. 2024
Vyvěšeno: 7. 12. 2023
Vyvěšeno: 17. 10. 2023
Vyvěšeno: 6. 9. 2023
Vyvěšeno: 19. 4. 2023
Vyvěšeno: 7. 12. 2022
Vyvěšeno: 14. 9. 2022
Vyvěšeno: 21. 6. 2022
Vyvěšeno: 13. 4. 2022
Vyvěšeno: 16. 2. 2022
Vyvěšeno: 12. 1. 2022
Vyvěšeno: 8. 12. 2021
Vyvěšeno: 6. 10. 2021
Svolání XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč


na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

Místo konání : Přelouč, Masarykovo náměstí 44, velký sál Občanské záložny

Doba konání : 9. 9. 2021 od 16.00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města
3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního
4. Návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka
5. Návrh na poskytnutí finančního daru města obcím zasaženým tornádem
6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021
7. Majetkové převody
8. Hodinářka 2 – návrh záměru
9. Návrh OZV města Přelouče č. 2/2021 školské obvody základních škol
10. Podání žádosti o evidenci akce, registrace akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“
11. Návrh na schválení Plánu financování obnovy vodovodu v majetku města
12. Všeobecná rozprava
13. Závěr


Bc. Irena B u r e š o v á
starostka města
Vyvěšeno: 2. 9. 2021
Vyvěšeno: 10. 6. 2021
Vyvěšeno: 15. 4. 2021
Vyvěšeno: 29. 10. 2020
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním zastupitelstva města
3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního
4. Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka
5. Majetkové převody
6. Žádost o propachtování pozemku
7. Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020
8. „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“
9. Stanovisko města k záměru stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“
10. Smlouva o spolupráci při zajišťování provozu nemovitosti vyčleněné pro ubytování osob bez přístřeší po dobu jejich karantény
11. Návrh aktualizace zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přelouč
12. Darovací smlouva ATELIÉR JOSEF, Přelouč
13. Žádost o dotaci z rozpočtu města nad 50tis Kč
14. Všeobecná rozprava
15. Závěr
Vyvěšeno: 9. 9. 2020
Vyvěšeno: 16. 6. 2020
Vyvěšeno: 15. 5. 2020
IX. zasedání zastupitelstva města dne 3. 3. 2020
Vyvěšeno: 25. 2. 2020
Navržený program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním zastupitelstva města
3. Vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
4. Podání žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“
5. Všeobecná rozprava
6. Závěr
Vyvěšeno: 21. 1. 2020
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady města v období mezi VI. a VII. zasedáním zastupitelstva města
3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního
4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
6. Majetkové převody
7. Návrh OZV č. 7/2019 o místním poplatku ze psů
8. Návrh OZV č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Změna podmínek pro vypracování architektonických studií nové budovy Městské knihovny Přelouč
10. Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2019
11. Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2020
12. Podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“
13. Návrh na udělení ceny Osobnost města Přelouče panu Josefu Volejníkovi
14. Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2019
15. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 1. 2020
16. Všeobecná rozprava
17. Závěr
Vyvěšeno: 10. 12. 2019
Vyvěšeno: 16. 10. 2019
Vyvěšeno: 12. 9. 2019
Město Přelouč
starostka města Přelouč

Přelouč 17. 6. 2019
Počet listů : 1


členům Zastupitelstva města Přelouč


Svolání IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouč


Na základě ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

Místo konání : Přelouč, Československé armády 1665, místnost č. 3.16

Doba konání : 25. 6. 2019 od 16.00 hodin


Navržený program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti RM v období mezi III. a IV. zasedáním ZM
3. Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního
4. Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Klenovka
5. Účetní závěrka města Přelouče za rok 2018
6. Závěrečný účet města Přelouče za rok 2018
7. Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2019
8. Majetkové převody
9. Návrh OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku
10. Návrh na schválení Smlouvy o dílo na zpracování urbanistické studie zástavby lokality Na Hodinářce
11. Odpis nedobytné pohledávky
12. Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50tis. Kč
13. Návrh darovací smlouvy se Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísků
14. Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2018
15. Všeobecná rozprava
16. Závěr


Bc. Irena B u r e š o v á
starostka města
Vyvěšeno: 20. 6. 2019
Vyvěšeno: 17. 4. 2019
26. 2. 2019
Vyvěšeno: 18. 2. 2019
26. 2. 2019
Vyvěšeno: 18. 2. 2019
Vyvěšeno: 18. 12. 2018
Vyvěšeno: 18. 12. 2018
Vyvěšeno: 26. 9. 2018
22. 3. 2018
Vyvěšeno: 15. 3. 2018
16. 2. 2017
Vyvěšeno: 10. 2. 2017
3. 11. 2016
Vyvěšeno: 27. 10. 2016
15. 9. 2016
Vyvěšeno: 9. 9. 2016
28. 6. 2016
Vyvěšeno: 22. 6. 2016
17. 9. 2015
Vyvěšeno: 10. 9. 2015
starostka města Přelouč
Vyvěšeno: 24. 6. 2015
starostka města Přelouč
Vyvěšeno: 10. 4. 2015
Vyvěšeno: 6. 6. 2016