Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Znak města

konané dne 17. 12. 2020

ZASTUPITELTVO MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

XIV. zasedání zastupitelstva města konané dne 17. 12. 2020

 

XIV./1/2020 Program zasedání

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

navržený program XIV. zasedání zastupitelstva města Přelouče s tím, že v bodě č. 3 bude projednán zápis č. 14/2020 ze schůze OV Lohenice.

XIV./2/2020 Zpráva o činnosti rady města v období mezi XIII. a XIV. zasedáním zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XIII. a XIV. zasedáním zastupitelstva města.

XIV./3/2020 Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

I. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 9. 12. 2020.

II. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí 

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 9. 12. 2020.

XIV./4/2020 Návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice, Klenovka a Lohenice

I. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 15. 11. 2020.

II. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 7 ze dne 13. 11. 2020.

III. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 14/2020 ze dne 13. 12. 2020.

XIV./5/2020 Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2020

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2020 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 239 585 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 234 649 tis. Kč. Přebytek rozpočtu je ve výši 4 936 tis. Kč.

XIV./6/2020 Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2021

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočet města Přelouče na rok 2021. Rozpočet bude schodkový s tím, že příjmy rozpočtu budou činí 186 889 tis. Kč a výdaje rozpočtu činí 202 897 tis. Kč. Schodek ve výši 16 008 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XIV./7/2020 Majetkové převody

I. Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

žádost vlastníků pozemků p.č. 1301/6 až 1301/14 v k.ú. Přelouč o odkoupení pozemku p.č. 1302/2 v k.ú. Přelouč.

II. Zastupitelstvo města Přelouče nesouhlasí

s cenou 200,00 Kč/m2, navrhovanou manželi P. pro odkup pozemků p.č. 503/5 a p.č. 503/6, oddělených z pozemků p.č. 503/2, p.č. 503/4 a p.č. 507/4, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

XIV/8/2020 Výše skutečných nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu

I. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

informaci o výši skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

XIV./9/2020 Změna č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouč a změna č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Přelouč

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

změnu č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouč.

II. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

změnu č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Přelouč.

 

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

  

Datum vložení: 28. 12. 2020 8:34
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2021 8:05
Autor: Petr Vlček