Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 28. 1. 2020

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 28. 1. 2020

 

VIII./1/2020       Program zasedání

         I.            Zastupitelstvo města schvaluje

navržený program VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

VIII./2/2020       Zpráva o činnosti RM v období mezi VII. a VIII. zásadním ZM

         I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním Zastupitelova města Přelouče.

VIII./3/2020       Vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

         I.            Zastupitelstvo schvaluje

zápis o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jehož předmětem jsou sítě technické infrastruktury v k.ú. Lohenice u Přelouče – vodovodní řad Lohenice, prodloužení vodovodu Lohenice a splašková kanalizace Lohenice v celkové hodnotě 2 819 540,00 Kč.

       II.            Zastupitelstvo města schvaluje

prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jehož předmětem jsou sítě technické infrastruktury v k.ú. Lohenice u Přelouče – vodovodní řad Lohenice, prodloužení vodovodu Lohenice a splašková kanalizace Lohenice v celkové hodnotě 2 819 540,00 Kč.

VIII./4/2020       Podání žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

         I.            Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 30. 1. 2020 15:30
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2020 15:34
Autor: