Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 17.01.2013

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

________________XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 17. 1. 2013____________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města, majetkové převody, nabídku na odkoupení pozemků Českých drah, a.s., přehled investičních akcí a oprav majetku v místních částech, nabídku společnosti SVOS s r.o. na odkup areálu.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.                   BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi XVI. a XVII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Přehled investičních akcí a oprav majetku včetně jejich finančních nákladů realizovaných v místních částech města Přelouče v letech 2008 – 2012.

3)      Nabídku na úplatné nabytí areálu SVOS, spol. s r.o., Choceňská ul., č.p. 877, Přelouč do vlastnictví města.

 

II.                SCHVALUJE :  

 

1)      Program XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že bod 3) „Veřejná zakázka Rekonstrukce kotelny ZUŠ Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“ se z projednání vypouští.

2)      Kupní smlouvu č. 1/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a Přeloučskou poliklinikou a.s., IČ 60917415 na prodej pozemku p.p.č. 471/16 v k.ú. Přelouč.

 

III.             SOUHLASÍ :   

 

1)      S odkoupením pozemků v areálu nádraží ČD v Přelouči v rozsahu dle nabídky Českých drah, a.s., tj. cca 1 600 m2 pozemku pro zřízení parkoviště osobních automobilů u nákladové části nádraží a cca 80 m2 pozemku vedle výpravní budovy pro umístění autobusové čekárny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                             místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: