Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

usnesení VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 11.08. 2011

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 11. 8. 2011______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi VI. a VII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výboru majetkového, návrhy a stanoviska osadního výboru Klenovka, Lohenice a Mělice, kupní smlouvu, prodej pozemků, zrušení vyhlášeného záměru na prodej MŠ Lhota, odvolání člena majetkového výboru a jmenování nových členů majetkového výboru.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.             BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi VI. a VII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Stanoviska výboru majetkového ze dne 8. 8. 2011.

3)      Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 28. 7. 2011.

4)      Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 7. 8. 2011.

5)      Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 5. 8. 2011.

 

 

II.          SCHVALUJE :

 

1)      Program VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Prodej bytu č. 1456/2 v domě č. p. 1455, 1456, 1457 v ul. Pardubická v Přelouči pí. S. L. bytem Pardubická 1456, Přelouč.

3)      Kupní smlouvu č. 18/11 uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. S. L., bytem Pardubická 1456, Přelouč na prodej  bytu č. 1456/2 v domě č.p. 1455, 1456, 1457 v ul. Pardubická v Přelouči za cenu 600 000,- Kč.

4)      Znění záměru na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 1 442 – VII/2011 zpracovaném ing. Miroslavem Šedivým prostřednictvím firmy ing. Jiří Loskot – realitní činnost, za cenu minimálně 8 000 000,- Kč.

5)      Znění záměru na prodej pozemku p.p.č. 273 v k.ú. Mělice o celkové výměře cca 23 m2 za cenu 2 300,- Kč manželům R. a H. K., bytem Mělice 26.

 

III.       VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

1)      Na prodej pozemků s lesními porosty specifikovaných ve znaleckém posudku vedeném pod ev.č. 1 442 – VII/2011 zpracovaném ing. Miroslavem Šedivým, prostřednictvím firmy ing. Jiří Loskot – realitní činnost, za cenu minimálně 8 000 000,- Kč.

2)      Na prodej pozemku p.p.č. 273 v k. ú. Mělice o celkové výměře cca 23 m2  za cenu 2 300,- Kč manželům R. a H. K., bytem Mělice 26.

 

IV.        ODVOLÁVÁ :

 

1)      Z funkce člena majetkového výboru p. Daniela Breberu z důvodu jeho nečinnosti.

 

V.           VOLÍ :

 

1)      Členem majetkového výboru p. Jaroslava Mercla  a p. Josefa Písaře.

 

 

 

 

 

VI.        RUŠÍ :

 

1)      Usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 28. 4. 2011, odst. II, bod 18) a odst. VI, bod 3).

2)      Usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 23. 4. 2009, odst. V, bod 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                ing. Ivan  M o r a v e c         

                  starostka                                                                             místostarosta

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: