Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 30.06. 2011

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

________________VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 30. 6. 2011_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi V. a VI. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, kontrolního a finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, návrhy kupních smluv, majetkové převody, rozpočtová opatření č. III rozpočtu města pro rok 2011, rozpočtový výhled města Přelouče na období 2012 – 2014, zrušení Základní školy praktické Přelouč, pořízení nového územního plánu města Přelouč, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, udělení ceny Osobnost města Přelouče.

 

Zastupitelstvo města Přelouče:

 

I.             BERE NA VĚDOMÍ:

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi V. a VI. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Stanoviska výboru majetkového ze dne 27. 6. 2011.

3)      Stanoviska výboru finančního ze dne 27. 6. 2011.

4)      Zápis z místního šetření kontrolního výboru ze dne 13. 6. 2011.

5)      Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 26. 4. 2011.

6)      Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 5. 6. 2011.

7)      Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 3. 5. 2011.

8)      Rozpočtový výhled města Přelouče na období 2012 – 2014.

 

II.          SCHVALUJE:

 

1)      Program VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Kupní smlouvu č. 13/11 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P. M., Bahníkova 35, Břehy na prodej pozemku p.p.č. 1781/22.

3)      Odprodej pozemku p.p.č. 1417/137 o výměře 47 m2 v k. ú. Přelouč manželům  M. M. a  M. M., bytem Krátká 1446, Přelouč za cenu 23 500,- Kč.

4)      Kupní smlouvu č. 17/11 na prodej pozemku p.p.č. 1417/137 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi  M. M. a  M. M., oba bytem Krátká 1446, Přelouč.

5)      Rozpočtové opatření č. III rozpočtu města pro rok 2011 s tím, že příjmy budou činit 222 745 tis. Kč a výdaje 273 953 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt financemi z minulých let.

6)      Zrušení příspěvkové organizace Základní škola praktická Přelouč, okres Pardubice, se sídlem Přelouč, Smetanova 1384, IČ 48160849, ke dni 31. 8. 2012.

7)      Zrušení základní školy a školní družiny, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická Přelouč, okres Pardubice, se sídlem Přelouč, Smetanova 1384, IČ 48160849, ke dni 31. 8. 2012.

8)      Výmaz základní školy a školní družiny, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická Přelouč, okres Pardubice, se sídlem Přelouč, Smetanova 1384, IČ 48160849, z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2012.

9)      Pořízení nového územního plánu města Přelouče.

10)   Určení  zastupitele Ing. Martina Moravce, Ph.D. pro spolupráci s pořizovatelem v procesu pořizování nového územního plánu města Přelouče jako osobu odborně znalou.

11)   Ukončení pořizování změny č. 3 územního plánu města Přelouče.

12)   A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

13)   Udělení ceny Osobnost města Přelouče v roce 2011 p. Františku Hollmannovi.

 

III.       VYHLAŠUJE ZÁMĚR:

1)      Na prodej volné bytové jednotky č. 1456/2 o velikosti 1+1 o výměře 42,78 m2 (včetně sklepa) v bytovém domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubická v Přelouči za cenu 600 000,- Kč. Snížení prodejní ceny  oproti ceně stanovené znaleckým posudkem se zdůvodňuje špatným technickým stavem bytu  a plánovanou investicí do  zateplení domu, na které by se město muselo finančně podílet.

IV.        RUŠÍ:

1)      Usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 28. 4. 2011, odst. II, bod 7).

2)      Usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 28. 4. 2011, odst. VI, bod 2).

 

 

 

 

 

 


Bc. Irena Burešová

starostka


Ing. Ivan Moravec

místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor: